Property 180 SC

Fungicyd
substancja czynna: pyriofenon (substancja z grupy pochodnych arylofenylo ketonu) – 180 g/l (16,67%)
Rejestracja w: ziemniak
Formulacja: SC
Typ i sposób działania: układowy do stosowania zapobiegawczego oraz częściowo kuratywnego

OPIS DZIAŁANIA
FUNGICYD w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego oraz częściowo kuratywnego w ochronie przed mączniakiem prawdziwym zbóż i traw. Zapobiegawcze zastosowanie środka hamuje wytwarzanie strzępek infekcyjnych oraz hamuje penetrację grzybni w komórkach rośliny żywiciela. Zastosowanie środka w na początku rozwoju pierwszych objawów choroby hamuje rozwój strzępek wtórnych, i tworzenie się zarodników. Dzięki takiemu działaniu środek zapewnia długotrwałą ochronę przed patogenem.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu początkowych objawów choroby. Pierwszy zabieg wykonać od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do fazy widocznego, nierozwiniętego liścia flagowego (BBCH 37). Drugi zabieg należy wykonać do stadium BBCH 65 (pełnia fazy kwitnienia).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.