Unikalna i innowacyjna oferta i portfolio

Japońscy udziałowcy Certis Belchim zapewniają unikalny dostęp do innowacyjnych technologii w sektorze ochrony roślin. Wraz z własnymi, zastrzeżonymi produktami i dodatkowymi strategicznymi dostawcami, Certis Belchim ma wiodącą ofertę i portfolio.

Portfolio Certis Belchim pochodzi z czterech głównych źródeł

Nasz cel

Naszą ambicją jest dostarczanie zintegrowanych programów, łączących produkty biologiczne i chemiczne, które odpowiadają wyzwaniom zrównoważonej produkcji roślinnej i wymaganiom łańcucha wartości. Dzięki transferowi wiedzy technicznej o produktach i wiedzy o uprawach na praktyczne porady w terenie, możliwe dzięki naszym światowej klasy stacjom doświadczalnym, wspieramy naszych klientów w odblokowaniu maksymalnej wydajności dla rolników. Opierając się na naszej sile w uprawach specjalistycznych, będziemy nadal inwestować w zrozumienie i stawianie czoła wyzwaniom stojącym przed hodowcami, jednocześnie dalej rozwijając nasze portfolio innowacyjnych produktów i poszerzając naszą ofertę w zakresie upraw wielkoobszarowych.

Przyszłościowe rozwiązania dla zrównoważonej produkcji roślinnej

Nieustanną ambicją Certis Belchim jest dostarczanie zintegrowanych programów, łączących produkty biologiczne i chemiczne, które odpowiadają wyzwaniom zrównoważonej produkcji roślinnej i wymaganiom łańcucha wartości.
Udział produktów bioracjonalnch i konwencjonalny
Obrót

Certis Belchim zaczyna od silnej pozycji w sektorze biotechnologicznym, gdzie 16% jego obrotów pochodzi z bioproduktów, co stanowi dwukrotność ogólnego wskaźnika branżowego wynoszącego 8%

Projekty rozwoju nowych produktów –
Podział bioracjonalny i konwencjonalny

Certis Belchim ma bogatą listę ponad 25 projektów rozwoju nowych produktów – z czego 50% to produkty biotechnologiczne, a 45% ma trafić na rynek w ciągu najbliższych 5 lat