Agroclean

substancja czynna: forforany ≥ 88 %

Inne składniki: krzemiany

Agroclean jest środkiem przeznaczonym specjalnie do mycia opryskiwaczy. Jest również przystosowany do czyszczenia pomieszczeń i maszyn rolniczych używając wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące.

ZASADY DZIAŁANIA

Agroclean jest uniwersalnym środkiem myjącym przeznaczonym do dokładnego i szybkiego mycia od wewnątrz i na zewnątrz opryskiwaczy po środkach ochrony roślin, po każdorazowym zakończeniu pracy i przed postojem zimowym. Agroclean przystosowany jest także do czyszczenia pomieszczeń i maszyn rolniczych przy użyciu wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących. Agroclean nie jest preparatem agresywnie oddziałującym na farby i lakiery niemniej posiada właściwości antykorozyjne. Agroclean jest drobnoziarnistym, łatwo rozpuszczalnym granulatem zawierającym substancje ulegające biologicznemu rozpadowi, wyróżniającym się wysoką aktywnością nawet stosowany w niewielkich ilościach, ponadto jest dobrze tolerowanym przez rośliny. Doskonały efekt myjący uzyskiwany jest w przypadku mycia opryskiwaczy po stosowaniu herbicydów z grupy sulfonylomoczników lub zawierających glifosat, gdy istnieje obawa oddziaływania resztek herbicydów na rośliny opryskiwane następczo niewłaściwie wymytym opryskiwaczem.

ZASTOSOWANIE

Dokładnie przestrzegać kolejności mycia – 1. płukanie czystą wodą (na polu); 2. mycie wewnątrz używając wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące; 3. Mycie właściwe stosując Agroclean; 4. płukanie czystą wodą; 5. czyszczenie zewnętrzne wysokociśnieniowym urządzeniem czyszczącym.

Dawki:

Rutynowe mycie opryskiwacza po każdym opryskiwaniu:

Mycie zbiornika – wewnątrz: 100 g / 100 l wody

Czyszczenie ręczne – na zewnątrz: 25 g rozpuszczone w 10 l wody

Mycie stosując wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące: 50 g rozpuszczone w 10 l wody

Mycie opryskiwacza wykonać niezwłocznie po każdorazowym używaniu.

Mycie przed przerwą zimową:

Mycie zbiornika – wewnątrz: 200 g / 100 l wody

Czyszczenie za pomocą wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego – zewnętrzne: 50 g rozpuszczone w 10 l wody

Opryskiwacza nie płukać wodą do momentu ponownego użytkowania.

Agroclean pozostawia film ochronny zabezpieczający przed korozją.

Czyszczenie innych maszyn i elementów wyposażenia budynków rolniczych:

Czyszczenie ręczne lub za pomocą wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego: 50 g rozpuszczone w 10 l wody.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.