Amylo-X WG

Fungicyd
substancja czynna: Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum szczep D747 (czynnik mikrobiologiczny) – 250 g/kg
Rejestracja: Uprawy pod osłonami – sałata głowiasta, roszponka i inne gatunki warzyw liściowych, truskawka, pomidor, oberżyna, papryka, ogórek i inne dyniowate o jadalnej skórce, pieczarka.
Formulacja: granule do sporządzania zawiesiny wodnej (WG).
Typ i sposób działania: na roślinie – powierzchniowo, na patogena – zapobiegawczo.

OPIS DZIAŁANIA

FUNGICYD – biologiczny środek grzybobójczy przeznaczony do zwalczania chorób roślin powodowanych przez grzyby i organizmy grzybopodobne. Substancja czynna środka – Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747, jest naturalnie występującym szczepem pożytecznych bakterii glebowych B. amyloliquefaciens. Bakterie te zwalczają patogeny poprzez antybiozę oraz działanie enzymów litycznych, jak również poprzez efektywne kolonizowanie powierzchni roślin i współzawodnictwo o składniki pokarmowe oraz indukowanie reakcji odpornościowych w roślinach.

STOSOWANIE ŚRODKA

Sałata głowiasta, roszponka i inne gatunki warzyw liściowych (w uprawie pod osłonami)

Zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak rzekomy.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha

Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów

choroby od fazy 4-go liścia do zakończenia fazy rozwoju owoców (BBCH 14-79).

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Maksymalna liczba zabiegów w cyklu uprawy: 6

Truskawka (w uprawie pod osłonami)

Szara pleśń, mączniak prawdziwy truskawki.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,5 kg/ha

Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów

choroby od początku fazy wzrostu pierwszego liścia do fazy drugiego zbioru – większość owoców

wybarwiona, zbiór późny (BBCH 10-89).

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w cyklu uprawy: 3.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Pomidor, oberżyna, papryka (w uprawie pod osłonami)

Szara pleśń, mączniak prawdziwy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,5 kg/ha

Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów

choroby od fazy liścieni całkowicie rozwiniętych do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 10-89).

Maksymalna liczba zabiegów w cyklu uprawy, uwzględniająca zastosowania z wcześniejszej części

etykiety: 6

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.

Ogórek i inne dyniowate o jadalnej skórce (w uprawie pod osłonami)

Szara pleśń.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,5 kg/ha

Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów

choroby od fazy liścieni całkowicie rozwiniętych do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 10-89).

Zalecana ilość wody: 500-1000 L/ha

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w cyklu uprawy: 3

Pieczarka (w uprawie pod osłonami)

Zielona pleśń

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 g/100 kg podłoża

Termin stosowania środka: Środek zastosować zapobiegawczo na podłoże przy zakładaniu uprawy.

Zalecana ilość wody: 0,275 l/100 kg podłoża

Maksymalna liczba zabiegów w cyklu uprawy: 1

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.