Atut Hobby

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

 Herbicyd
substancja czynna: kwas nonanowy (związek z grupy kwasów karboksylowych) – 680 g/l (71,7%)
Rejestracja w: jabłoń, śliwa, winorośl, ziemniak, powierzchnie twarde i półprzepuszczalne
Formulacja: koncentrat do sporządzania emulsji wodnej (EC)
Typ i sposób działania: kontaktowy

OPIS DZIAŁANIA
Atut Hobby jest desykantem i nieselektywnym herbicydem o działaniu kontaktowym, stosowanym nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy Z.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera substancję czynną należącą do grupy średniołańcuchowych nasyconych kwasów tłuszczowych (9 atomów C).
Środek niszczy zielone, nadziemne części roślin. W kontakcie z roślinami opryskanymi powoduje ich deformację poprzez zniszczenie błon komórkowych i ich dehydratację, a następnie przebarwienie i zamieranie.
Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych w warunkach sprzyjających intensywnemu wzrostowi roślin (dla chwastów wysokość nie więcej niż 10 cm, dla odrostów korzeniowych długości nie więcej niż 15 cm). Przy odpowiednim zastosowaniu produktu działanie środka widać już po upływie dwóch dni od aplikacji.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mniszek pospolity, przetacznik perski, szarłat szorstki, tasznik pospolity.
Chwasty średniowrażliwe: starzec zwyczajny.
Chwasrty średnioodporne: wiechlina roczna.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, opryskiwaczy sadowniczych wyposażonych w belkę do zabiegów herbicydowych lub opryskiwaczy ręcznych.

Jabłoń
Zwalczanie chwastów

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 160 ml/100m2 powierzchni opryskiwanej. Zalecane stężenie cieczy roboczej: 8% Termin zabiegu: środek stosować od momentu pojawienia się pąków kwiatowych jabłoni do momentu osiągnięcia przez owoce ok. 70% swej wielkości (BBCH 55-77), podczas słonecznej, bezdeszczowej pogody, na chwasty w pełni wigoru, w stadium 4 – 6 liści lub na chwasty w postaci rozety do 4 cm (wysokość nie więcej niż 10 cm). Zabiegi wykonywać na suchą roślinność.
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 30 dni.
Zalecana ilość wody: 2 l/100m2.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Zwalczanie odrostów korzeniowych.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 120 ml/100m2 powierzchni opryskiwanej.                                                                                      Zalecane stężenie cieczy użytkowej: 6%.
Termin zabiegu: środek stosować od momentu pojawienia się pąków kwiatowych jabłoni do momentu osiągnięcia przez owoce ok. 70% swej wielkości (BBCH 55-77), podczas słonecznej, bezdeszczowej pogody, na niezdrewniałe części roślin kiedy odrosty mające nie więcej niż 15 cm.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Śliwa
Zwalczanie odrostów korzeniowych.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 120 ml/100m2 powierzchni opryskiwanej.

Zalecane stężenie cieczy użytkowej: 6%.
Termin zabiegu: środek stosować od momentu pojawienia się pąków kwiatowych śliwy do momentu osiągnięcia przez owoce ok. 70% swej wielkości (BBCH 55-77), podczas słonecznej, bezdeszczowej pogody, na niezdrewniałe części roślin kiedy odrosty mające nie więcej niż 15 cm.
Zalecana ilość wody: 2 l/100m2.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Winorośl
Zwalczanie chwastów
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 160 ml/100m2 powierzchni opryskiwanej.                                                                                    Zalecane stężenie cieczy użytkowej: 8%.
Termin zabiegu: środek stosować od momentu pojawienia się kwiatostanów winorośli do początku dojrzewania jagód (BBCH 53-81), podczas słonecznej, bezdeszczowej pogody.
Zabiegi wykonywać na chwasty w pełni wigoru, w stadium 4 – 6 liści lub na chwasty w postaci rozety do 4 cm (wysokość nie więcej niż 10 cm).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 30 dni
Zalecana ilość wody: 2 l/100m2.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

POWIERZCHNIE TWARDE I PÓŁPRZEPUSZCZALNE
Obszary przemysłowe, utwardzone place, utwardzone drogi i ścieżki dla pieszych oraz chodniki, stałe konstrukcje o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach
Zwalczanie mchu
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 160 ml/100m2 powierzchni opryskiwanej.                                                                                     Zalecane stężenie cieczy użytkowej: 3,2%
Termin zabiegu: Zabieg wykonywać od wiosny do jesieni, podczas słonecznej, bezdeszczowej pogody przy temperaturze powietrza powyżej 15oC. Powierzchnie opryskiwane powinny być ciepłe (powyżej 10o C) i suche.
Zalecana ilość wody: 5 l/100m2
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie wykazuje działania doglebowego, nie stwarza więc zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Jabłka, śliwki, winogrona – 1 dzień.

  1. Środka nie stosować: – na rośliny mokre; – w czasie deszczu; – przed zbliżającym się deszczem;  – w okresie dużej wilgotności; – podczas wiatru, stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne; – gdy temperatura jest niższa niż 15o
  2. Ważne jest pełne pokrycie zwalczanej roślinności podczas wykonywania zabiegu.
OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.