Bagani 125 ME

Fungicyd
substancja czynna: tetrakonazol (substancja z grupy triazoli) – 125 g/l (11,57%)
Rejestracja w: pszenica ozima, burak cukrowy
Formulacja: ME
Typ i sposób działania: systemiczny do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i leczniczego

OPIS DZIAŁANIA
Bagani 125 ME jest fungicydem w formie mikro-emulsji do sporządzania roztworu wodnego o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i leczniczego w ochronie roślin rolniczych przed chorobami grzybowymi.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, septorioza paskowana liści
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Termin stosowania środka: od końca fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 40-69).

Burak cukrowy
chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 400-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
pszenica – nie dotyczy
burak cukrowy – 30 dni

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.