Break-Thru

Niejonowy preparat powierzchniowo czynny, zwilżający i zapewniający skuteczne pokrycie cieczą użytkową opryskiwanych roślin.

Adiuwant do stosowania w mieszaninach ze środkami ochrony roślin (chwastobójczymi, grzybobójczymi, owadobójczymi i regulatorami wzrostu)

Skład preparatu: 1020 g/l SL KOPOLIMERU, POLIETERU-POLIMETYLOSILOKSANU (100%) (≥75 % trójsiloksanu zmodyfikowanego polieterem i ≤ 25 % polieteru)

OPIS DZIAŁANIA

BREAK-THRU® SPU zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy do opryskiwania środkami ochrony roślin i powoduje lepsze zwilżanie powierzchni opryskiwanych roślin. Zwiększa odporność środków na ich zmywanie przez deszcz oraz zapobiega powstawaniu plam na roślinach po opryskiwaniu. W zalecanych dawkach BREAK-THRU® SPU wykazuje dobrą selektywność wobec upraw.

Zalecane dawki:

Uprawy polowe 100 – 200 ml/ha

Drzewa owocowe, winorośl 200 – 300 ml/ha lub ml/100 l cieczy do opryskiwania/ha 50 : 500 l/ha Uprawy ogrodnicze 200-300 ml/ha

Rośliny ozdobne 100-200 ml/ha lub 20-30 ml/100 l roztworu do opryskiwania.

Jeżeli nie podano inaczej, stosować dawki niezależne od objętości użytej wody.

Wyższe dawki preparatu BREAK-THRU® SPU / ha stosować do opryskiwania środkami o działaniu systemicznym i wgłębnym, niższe w wypadku środków o działaniu kontaktowym. W niższej dawce preparat BREAK-THRU® SPU jest doskonałym środkiem zwilżającym. BREAK-THRU® SPU można mieszać z większością środków ochrony roślin. Zaleca się uwzględnić informacje zamieszczone na etykiecie środka ochrony roślin. Dzięki dodaniu preparatu BREAK-THRU® SPU możliwe jest zmniejszenie objętości cieczy użytkowej do opryskiwania roślin o około 25-50% – konieczne jest jednak zachowanie zalecanej dawki na hektar preparatu BREAK-THRU SPU.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.