Brixton

Herbicyd
Substancja czynna: kletodym (związek z grupy cykloheksanodionów) – 180 g/l (19,27 %)

Rejestracja w: rzepak ozimy, burak cukrowy, słonecznik
Formulacja: koncentrat do sporządzania emulsji wodnej (EC).
Typ i sposób działania: selektywny o działaniu układowym, stosowany dolistnie.

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany dolistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Zgodnie z klasyfikacja HRAC substancja czynna kletodym zaliczana jest do grupy 1 (dawnej grupy A).

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów (ACCazy) biorącego udział w procesie biosyntezy kwasów tłuszczowych. Środek pobierany jest bardzo szybko poprzez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie ich wzrostu i rozwoju. Działanie środka na chwasty objawia się zahamowaniem wzrostu i rozwoju, żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, samosiewy zbóż, wiechlina roczna, wyczyniec polny, życica trwała.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy

Termin stosowania: środek stosować od fazy widocznego drugiego liścia do końca fazy formowania pędów bocznych, widocznych jest 6 pędów bocznych (BBCH 12-26).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-1,0 l/ha.

W przypadku zwalczania chwastów rocznych przed rozpoczęciem fazy krzewienia stosować dawkę 0,5- 0,7 l/ha.

W przypadku zwalczania chwastów rocznych po rozpoczęciu fazy krzewienia oraz chwastów wieloletnich stosować dawkę 0,7-1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Burak cukrowy

Termin stosowania: środek stosować od fazy gdy rozwinięta jest pierwsza para liści właściwych do końca fazy zakrywania międzyrzędzi: liście pokrywają 90% powierzchni gleby (BBCH 12-39).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-1,4 l/ha.

W przypadku zwalczania chwastów jednorocznych przed rozpoczęciem fazy krzewienia stosować dawkę 0,5-0,7 l/ha.

W przypadku zwalczania chwastów jednorocznych po rozpoczęciu fazy krzewienia oraz chwastów wieloletnich stosować dawkę 1,0-1,4 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Słonecznik

Termin stosowania: środek stosować od fazy gdy rozwinięta jest pierwsza para liści właściwych do fazy widocznego 3 międzywęźla (BBCH 12-33).

W przypadku zwalczania chwastów jednorocznych przed rozpoczęciem fazy krzewienia stosować dawkę 0,5-0,7 l/ha.

W przypadku zwalczania chwastów jednorocznych po rozpoczęciu fazy krzewienia oraz chwastów wieloletnich stosować dawkę 1,0 l/ha.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.