Chaco

Herbicyd
Substancja czynna: chlopyralid (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 267 g/l (22,86 %)

pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 67 g/l (5,74 %)

Rejestracja w: rzepak ozimy, gorczyca biała
Formulacja: SC
Typ i sposób działania: systemiczny

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SC), stosowanym nalistnie, przeznaczonym do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych
w gorczycy białej i rzepaku ozimym. Zawiera dwie substancje aktywne: chlopyralid oraz pikloram. Chaco jest herbicydem systemicznym, pobieranym poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczanym w całej roślinie, co powoduje jej deformację i zahamowanie wzrostu, a w efekcie zamieranie całego chwastu.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, maruna bezwonna, mlecz polny, ostrożeń polny, psianka czarna, przytulia czepna (młode rośliny), rumianek pospolity, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średniowrażliwe: przytulia czepna (gdy jej rośliny mają 9-15 cm wysokości), rdest powojowy, rdest plamisty, szarłat szorstki
Chwasty średnioodporne komosa biała
Chwasty odporne: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, rdest ptasi, starzec zwyczajny, chwasty jednoliścienne oraz chwasty
z rodziny kapustowatych

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha

Termin stosowania środka: Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy pąków kwiatowych zamkniętych w liściach (BBCH 20 -50)

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Gorczyca biała

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha

Termin stosowania środka: Środek stosować od fazy 4 liści do fazy wytworzenia pąków kwiatowych zamkniętych w liściach rośliny uprawnej (BBCH 14-50)

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.