CHANON 600

Herbicyd
substancja czynna: aklonifen (związek z grupy dwufenyloeterów) – 600 g/l (49,73%)
Rejestracja w: ziemniak, słonecznik
Formulacja: koncentrat do sporządzenia zawiesiny wodnej (SC)
Typ i sposób działania: doglebowo

OPIS DZIAŁANIA
HERBICYD selektywny, o działaniu kontaktowym, stosowany doglebowo, występującym w formie koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna aklonifen zaliczana jest do grupy F3.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera substancję czynną aklonifen zaliczaną do inhibitorów karotenoidów. Działanie aklonifenu związane jest z hamowaniem dwóch enzymów aktywnych odpowiedzialnych za syntezę chlorofilu oraz syntezę karotenoidów.
Środek po aplikacji tworzy na powierzchni gleby jednolita powłokę. Pobierany jest przez liścienie oraz koleoptyl chwastów. Najlepiej działa na chwasty w trakcie ich kiełkowania i wschodów oraz na chwasty w fazie liścieni. Środek pozostaje aktywny przez 2-3 miesiące po zabiegu, w związku z czym zwalcza zachwaszczenie wtórne.
Nierównomierne pokrycie oraz złe przygotowanie powierzchni gleby może obniżyć skuteczność działania środka.
Na glebach gliniastych i piaszczystych środek można stosować przed i po wschodach rośliny uprawnej, a na glebach organicznych tylko po wykiełkowaniu rośliny uprawnej.

Chwasty wrażliwe chwastnica jednostronna, fiolek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, łobody, ostrożeń polny, palusznik krwawy, przytulia czepna, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty), rumian polny, rzodkiew świrzepa, szarłaty, szczyr roczny.

STOSOWANIE ŚRODKA
Ziemniak
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować po ostatecznym obredleniu i ukształtowaniu redlin, ale nie później niż tydzień przed pojawieniem się wschodów roślin ziemniaka (BBCH 01-08).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Słonecznik (zastosowanie przedwschodowe)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Termin stosowania: środek należy stosować przed wzejściem rośliny uprawnej (BBCH 00-08) najlepiej w ciągu 5 dni po siewie zanim hypokotyl znajdzie się blisko powierzchni ziemi.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Ziemniak – nie wymagany
Słonecznik– nie wymagany

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji opryskiwanej środkiem (w wyniku wymarznięcia roślin czy uszkodzenia przez choroby, szkodniki) na polu tym bezpośrednio można uprawiać bób, słonecznik, a po wykonaniu uprawy gleby na głębokość 20 cm można uprawiać cebulę, pszenicę, jęczmień i soję. Po upływie 13 miesięcy od zastosowania środka i wykonaniu uprawy gleby na głebokość 20 cm można uprawiać owies i rzodkiewkę, natomiast po upłwie co najmniej 24 miesięcy można uprawiać marchew.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.