Cleaner

substancja czynna: niejonowy środek powierzchniowo czynny < 5 % polikarboksylan 5 % – 15 %

Cleaner jest środkiem przeznaczonym w szczególności do mycia opryskiwaczy. Przystosowany jest także do oczyszczania budynków, cieplarni i maszyn rolniczych stosując wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące

ZASADY DZIAŁANIA

Cleaner jest uniwersalnym środkiem myjącym przeznaczonym do dokładnego i szybkiego mycia od wewnątrz i na zewnątrz opryskiwaczy po środkach ochrony roślin, po każdorazowym zakończeniu pracy oraz przed postojem zimowym. Cleaner przystosowany jest także do czyszczenia pomieszczeń (stajnia, obora), cieplarń i maszyn rolniczych używając wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące.

Cleaner nie działa agresywnie na farby, lakiery i aluminium, oraz posiada właściwości antykorozyjne.

Cleaner jest płynnym, gotowym do użycia środkiem do mycia i czyszczenia, łatwym w użytkowaniu. Zawiera składniki ulegające biologicznemu rozpadowi, charakteryzujące się wysoką aktywnością używane nawet w niewielkich ilościach. Są one całkowicie nieszkodliwe dla roślin. Doskonały efekt myjący uzyskiwany jest także w przypadku mycia opryskiwaczy po stosowaniu herbicydów z grupy sulfonylomoczników lub zawierających glifosat, gdy istnieje obawa oddziaływania resztek herbicydów na rośliny opryskiwane następczo niewłaściwie wymytym opryskiwaczem.

Cleaner jest produktem przeznaczonym WYŁĄCZNIE w zastosowaniach związanych z rolnictwem – polecanych i przebadanych przez producenta.

ZASTOSOWANIE

Dokładnie przestrzegać kolejności mycia – 1. płukanie czystą wodą (na polu); 2. mycie wewnątrz używając wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące; 3. Mycie właściwe stosując Agroclean; 4. płukanie czystą wodą; 5. czyszczenie zewnętrzne wysokociśnieniowym urządzeniem czyszczącym.

Dawki:

Rutynowe czyszczenie po każdym opryskiwaniu:

Mycie zbiornika – wewnątrz: 200 ml/100 l wody

Czyszczenie ręczne – na zewnątrz: 50 ml w 10 l wody

Mycie stosując wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące: 100 ml w 10 l wody

Mycie opryskiwacza wykonać niezwłocznie po każdorazowym używaniu.

Mycie przed przerwą zimową:

Mycie zbiornika – wewnątrz: 400 ml /100 l wody

Czyszczenie za pomocą wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego – na zewnątrz: 100 ml w 10 l wody

Opryskiwacza nie płukać wodą do momentu ponownego użytkowania.

Cleaner pozostawia film ochronny zabezpieczający przed korozją.

Czyszczenie innych maszyn rolniczych i elementów wyposażenia budynków:

Czyszczenie ręczne: 50 ml w 10 l wody.

Czyszczenie wysokociśnieniowym urządzeniem czyszczącym: 100 ml w 10 l wody

Części lakierowanych pojazdów i maszyn nie czyścić skoncentrowanym roztworem czyszczącym.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego stosowania

Unikać każdego niepotrzebnego kontaktu z preparatem.

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

Podczas pracy używać odpowiednie rękawice i okulary ochronne.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.