Currando

Fungicyd
Substancja czynna: difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 500 g/l

Rejestracja w: rzepak ozimy, rzepak jary, burak cukrowy, burak pastewny
Formulacja: SC
Typ i sposób działania: układowy.

OPIS DZIAŁANIA

FUNGICYD w postaci koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej (SC) o działaniu układowym, przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby. Środek zawiera substancję czynną difenokonazol z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli – inhibitory demetylacji, SBI-DMI, wg FRAC grupa 3).

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy

Czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy kwitnienia do pełni fazy kwitnienia (50% kwiatów na głównym kwiatostanie otwartych) (BBCH 60-65).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 100 – 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Burak cukrowy

Chwościk buraka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi do fazy, gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 39-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 100 – 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Rzepak jary

Czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy kapustnych, sucha zgnilizna

kapustnych, biała plamistość liści rzepaku (cylindrosporioza).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu

pierwszych objawów chorób, od początku fazy kwitnienia do pełni fazy kwitnienia (50%

kwiatów na głównym kwiatostanie otwartych) (BBCH 60-65).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 100 – 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Burak pastewny

Chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści buraka

(ramularioza), rdza buraka.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu

pierwszych objawów choroby, od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi do fazy, gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 39-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.