Daichi Extra 6 OD

Herbicyd
substancja czynna: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 60 g/l (6,14%)
Rejestracja w: kukurydza
Formulacja: OD
Typ i sposób działania: selektywny

OPIS DZIAŁANIA
HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do grupy B.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS), co powoduje blokowanie syntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym białek. W konsekwencji prowadzi do zahamowania wzrostu oraz rozwoju chwastów. Środek pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie. Pierwsze efekty działania pojawiają się po kilku dniach. Symptomy pojawiają się najpierw na górnych częściach merystemów wzrostu rośliny jako chlorozy i nekrozy. Nowe, górne liście ulegają zwiędnięciu, a po nich stopniowo liście z niższych partii rośliny. Na niektórych gatunkach chwastów dochodzi do zaczerwienienia żyłek liści. Całkowite zasychanie liści następuje w optymalnych warunkach atmosferycznych po 7-10 dniach, natomiast w warunkach niekorzystnych dopiero po 6-8 tygodniach
Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.
Środek najskuteczniej zwalcza chwastnicę jednostronną oraz inne chwasty prosowate w fazie od 3 liści do końca fazy krzewienia, natomiast roczne chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, perz właściwy, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wiechlina roczna, włośnica zielona, włośnica sina.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, łoboda rozłożysta, psianka czarna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdestówka powojowata.
Chwasty średnio odporne: rdest ptasi.
Chwasty odporne: odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Kukurydza
Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18).
Chwasty jednoliścienne
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,50 – 0,75 l/ha.
Chwasty dwuliścienne
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Perz właściwy
Zabieg jednorazowy
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
lub
System dawek dzielonych
I-szy zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
II-gi zabieg
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Odstęp między zabiegami: 10 – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (zabieg jednorazowy) lub 2 ( w systemie dawek dzielonych).

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.