Difend 30 FS

Fungicyd
substancja czynna: difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 30 g/l (2,93%)
Rejestracja w: pszenica, pszenżyto
Formulacja: FS
Typ i sposób działania: układowy

OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w formie koncentratu zawiesinowego o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy i pszenżyta przeciwko chorobom powodowanym przez grzyby.

STOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
Pszenica ozima, pszenica jara
zgorzel siewek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna.
Zalecana ilość wody: 400 ml /100 kg ziarna.
Liczba zabiegów:1.
śnieć karłowa pszenicy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 250 ml/100 kg ziarna.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 250 ml/100 kg ziarna.
Zalecana ilość wody: 400 ml /100 kg ziarna.
Liczba zabiegów: 1.

pszenżyto ozime, pszenżyto jare
śnieć cuchnąca
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna.
Zalecana ilość wody: 400 ml /100 kg ziarna.
Liczba zabiegów:1.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.