Diflanil 500 SC

Herbicyd
substancja czynna: diflufenikan – (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (42,02%)
Rejestracja w: pszenica ozima, sady jabłoniowe
Formulacja: SC
Typ i sposób działania: systemicznie, pobierany poprzez liście oraz częściowo przez korzenie chwastów.

OPIS DZIAŁANIA
Diflanil 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do jesiennego zwalczania chwastów dwuliściennych (głównie fiołka polnego) w pszenicy ozimej oraz w sadach jabłoniowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Diflufenikan pobierany jest głównie poprzez liście oraz częściowo przez korzenie chwastów. Największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek. Wilgotna gleba sprzyja skuteczności preparatu. Zwalczanie chwastów w zbożach Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: przetacznik perski, przytulia czepna.
Zwalczanie chwastów w sadach
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: jasnota purpurowa, starzec zwyczajny, przetacznik perski,
przytulia czepna.
Chwasty średnio odporne: mniszek lekarski, wierzbownica gruczołowata.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
Termin stosowania: Środek stosować albo jesienią w fazie 2-3 liści właściwych pszenicy ozimej (BBCH 12-13) albo wiosną po ruszeniu wegetacji do końca fazy krzewienia pszenicy ozimej (BBCH do 29).
W przypadku zabiegu wykonywanego na jesieni środek stosować:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,3 l/ha.
W przypadku zabiegu wykonywanego na wiosnę środek stosować:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,18 – 0,3 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawkę stosować, gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Sady jabłoniowe
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,6 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji, gdy gleba nie jest jeszcze pokryta chwastami lub gdy chwasty są w fazie siewek.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Środka nie stosować na murawę pomiędzy pasami, a jedynie opryskiwać pasy uprawy drzew.
Stosując środek należy unikać opryskiwania drzew. Nie stosować w pierwszym roku po posadzeniu drzew.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji potraktowanej środkiem Diflanil 500 SC w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby po zaoraniu plantacji na wiosnę nie uprawiać buraków, grochu (na lekkich glebach), rzepaku, owsa, warzyw cebulowych i roślin kapustnych. Pozostałe rośliny można uprawiać po wykonaniu orki na głębokość 20 cm.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.