FRESCO 400 SC

Herbicyd
substancja czynna: metobromuron(substancja z grupy fenylomocznika) – 400 g/l (33,78 %)
Rejestracja w: marchew – plantacje nasienne, pasternak – plantacje nasienne, fasola szparagowa (na suche nasiona i na strąki), szparagi, tytoń, cebulowe i bulwiaste rośliny ozdobne, Słonecznik zwyczajny (z przeznaczeniem na kwiat cięty)
Formulacja: SC
Typ i sposób działania: selektywny o działaniu układowym

OPIS DZIAŁANIA
HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą (SC)
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna metobromuron zaliczana jest do grupy C2.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera substancję czynną powodująca w roślinie zakłócenia w procesie fotosyntezy na poziomie fotosystemu II.
Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Objawami działania są chlorozy liści prowadzące do ich nekroz i całkowitego zamierania rośliny. Po zastosowaniu doglebowym nie są one widoczne gdyż zamieranie rośliny następuje w czasie wschodów w momencie rozpoczęcia przez nie fotosyntezy.
Środek najskuteczniej działa na chwasty od fazy ich kiełkowania do fazy rozety.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Marchew – plantacje nasienne
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 2,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować przed wzejściem rośliny marchwi, na wilgotną glebę (BBCH 00- 08).
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pasternak – plantacje nasienne
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 2,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować przed wzejściem rośliny marchwi, na wilgotną glebę (BBCH 00- 08).
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Fasola szparagowa (na suche nasiona i na strąki)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować przed wzejściem rośliny fasoli szparagowej, na wilgotną glebę, do 3 dni po siewie (BBCH 00-08).
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Szparagi
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować po zbiorze (BBCH 99).
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Tytoń
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować przed sadzeniem.
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Cebulowe i bulwiaste rośliny ozdobne
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować przed wzejściem rośliny, na wilgotną glebę (BBCH 00-08).
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Słonecznik zwyczajny (z przeznaczeniem na kwiat cięty)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować przed wzejściem rośliny, na wilgotną glebę, do 3 dni po siewie (BBCH 00-08).
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy

 

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.