Glotron 700 SC

Herbicyd
substancja czynna: metamitron (związek z grupy triazynonow) 700 g/l (58,33%)
Rejestracja w: burak cukrowy
Formulacja: SC
Typ i sposób działania: doglebowo lub nalistnie

OPIS DZIAŁANIA
HERBICYD w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, żołtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średniowrażliwe: przetacznik perski, maruna bezwonna, przytulia czepna.
Chwasty średnioodporne: rdest plamisty.
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

BURAK CUKROWY
Termin i sposób stosowania: Zabiegi wykonywać według jednego z przedstawionych poniżej układów:

  1. zabieg doglebowy i zabiegi nalistne

Maksymalna/ zalecana dawki dla jednorazowego zastosowania:
– pierwszy zabieg po siewie buraka, przed wschodami chwastów:
Glotron 700 SC w dawce 2,0 l/ha.
– drugi zabieg w fazie liścieni chwastów w 7-14 dni po pierwszym zabiegu:
Glotron 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha
lub
Glotron 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha
lub
Glotron 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha
– trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego, do fazy 8 liści buraka – BBCH 18):
Glotron 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha
lub
Glotron 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha
lub
Glotron 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha

  1. ochrona oparta wyłącznie na zabiegach nalistnych

Zabiegi wykonywać niezależnie od fazy rozwojowej buraka, jednak nie później niż do fazy 8 liści buraka (BBCH 18), każdorazowo na chwasty w fazie liścieni:
Maksymalna / zalecana dawki dla jednorazowego zastosowania:

– pierwszy zabieg:
Glotron 700 SC w dawce 2,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha.
lub
Glotron 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha
lub
Glotron 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC w dawce 2,0 l/ha.
– drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym zabiegu, na wschodzące chwasty:
Glotron 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha
lub
Glotron 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha
lub
Glotron 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC w dawce 2,0 l/ha
– trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego, do fazy 8 liści buraka – BBCH 18):
Glotron 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha
lub
Glotron 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha
lub
Glotron 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC w dawce 2,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: 7-14 dni
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego do poziomu nie stwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki cukrowe i pastewne oraz seradelę.
Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniak.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania buraków, po zastosowaniu mieszanin środków należy uwzględnić wpływ poszczególnych składników na rośliny uprawiane następczo.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): 60 dni
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): 1 dzień

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.