Insektan Finish 26 PA

Biocyd
substancja czynna: Klotianidyna 26 g/L
Rejestracja: Zwalczanie much w pomieszczeniach inwentarskich
Formulacja: pasta rozcieńczona do gęstości umożliwiającej bezpośrednie użycie, gotowej do stosowania (PA).
Typ i sposób działania: kontaktowo i żołądkowo.

OPIS DZIAŁANIA

INSEKTAN-FINISH 26PA stosuje się do zwalczania much w pomieszczeniach inwentarskich:   chlewnie, obory, stajnie, kurniki i inne w warunkach takich, jakie panują w pomieszczeniach inwentarskich w okresie aktywności życiowej dorosłych much. Środek zawiera substancję, która wabi muchy do powierzchni pomalowanych. Muchy giną w ciągu 4 dni od kontaktu z produktem. Produkt pozostaje skuteczny przez 6 do 8 tygodni od zastosowania.

STOSOWANIE
Środek stosować przez malowanie – stosuje się środek oryginalny, nierozcieńczony. Stosować rękawice ochronne.
– Pędzlem malować: ściany, filary, ramy okienne, rury przewodzące mleko i inne miejsca na których siadają muchy. Malowanie powierzchni lub zawieszanie pomalowanych tablic należy wykonać po wystąpieniu pierwszego nalotu much.
Dawki: W pomieszczeniu o powierzchni podłogi 200 m2 stosować 500 mililitrów środka. Malować powierzchnie czyste nie absorbujące środka.

Nie należy malować środkiem ścian/powierzchni świeżo malowanych wapnem.

W pomieszczeniu o powierzchni podłogi 200m2 malować około 60 pasów 10 x 30cm. Malowane pasy, należy rozmieścić równomiernie w pomieszczeniu w różnych miejscach na których siadają muchy.

Środek można stosować w pobliżu zwierząt, jednak tylko w miejscach, które są poza zasięgiem zwierząt.

– W pomieszczeniach w których nie ma miejsc do zamalowania zaleca się zawieszanie kartonowych pomalowanych środkiem tablic. Tablice o gładkiej powierzchni i niskiej nasiąkliwości o rozmiarach 20 x 15 cm (format A5). W pomieszczeniu o powierzchni podłogi 200 m2 zawiesić około 60 sztuk takich tablic.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.