Iseran

Herbicyd

Substancja czynna:

Chlomazon – związek z grupy izoksazolidionów – 80 g/l (6,95 %)

Mezotrion – związek z grupy trójketonów – 150 g/l (13,03%)

Rejestracja w: kukurydza

Formulacja: w postaci mieszaniny formulacji CS i SC do rozcieńczania wodą (ZC).

Typ i sposób działania: działanie – doglebowe i nalistne, na chwasty – zapobiegawczo i interwencyjnie.

OPIS DZIAŁANIA

Środek zawiera substancje czynne zaliczane do inhibitorów biosyntezy karotenoidów.

Mezotrion jest pobierany głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie. Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.

Chlomazon do rośliny absorbowany przez kiełkujące nasiona rośliny, a następnie jest przemieszczany przez korzenie do łodyg i liści kiełkujących chwastów.

Objawami działania środka jest brak kiełkowania roślin wrażliwych, a po ich wschodach bielenie, zasychanie i zamieranie.

Zabieg przedwschodowy

  Dawka środka
0,85 l/ha 1,0 l/ha
Chwasty wrażliwe fiołek polny, komosa biała, szarłat szorstki. fiołek polny, komosa biała, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki.
Chwasty średniowrażliwe chwastnica jednostronna. chwastnica jednostronna.

Zabieg powschodowy

Chwasty wrażliwe fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest ptasi, rdest szczawiolistny, rdestówka powojowa, rumianek bezpromieniowy, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe chwastnica jednostronna, łoboda rozłożysta, szarłat szorstki, wiechlina roczna, włośnica zielona.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek stosuje się przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Kukurydza

  1. Zabieg przedwschodowy

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,85 – 1,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio po siewie do fazy kiedy pochewka liściowa przebija się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

lub

  1. Zabieg powschodowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,66 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od momentu, kiedy z koleoptyla powstaje pierwszy liść do fazy 2-3 liścia (BBCH 10-14)

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.