Karbicure SP

Fungicyd
Substancja czynna: Wodorowęglan potasu – 850 g/kg
Rejestracja w: jabłoń, truskawka, porzeczka (czarna, czerwona, biała), malina, agrest, pomidor, papryka, bakłażan, ogórek, cukinia, melon, dynia.
Formulacja: Proszek rozpuszczalny w wodzie (Sp).
Typ i sposób działania: na roślinie powierzchniowo, na patogena zapobiegawczo.

STOSOWANIE ŚRODKA

Jabłoń
Parch jabłoni
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 8 – 10 dni.
Termin stosowania: Środek można stosować w ciągu całego sezonu wegetacyjnego (BBCH 07-91) przed spodziewanymi infekcjami aż do jednego dnia przed zbiorem owoców, za wyjątkiem okresu kwitnienia.
Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha. Ilość wody dostosować do wielkości drzew.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROSLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, malina.
Mączniak prawdziwy
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 8 dni.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od fazy rozwoju liści do fazy dojrzewania owoców, gdy większość owoców jest wybarwiona (BBCH 10 – 87).
Zalecana ilość wody: 400 – 1500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Truskawka uprawiana w gruncie oraz pod osłonami
Mączniak prawdziwy
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha.
Zalecane stężenie: 0,3% (zalecana ilość cieczy użytkowej 10 l/100m2 ).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 8 dni.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od fazy rozwoju liści do fazy wczesnego zbioru(BBCH 10 – 85).
Zalecana ilość wody: 600 – 1500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pomidor, bakłażan, papryka uprawiane w gruncie oraz pod osłonami
Mączniak prawdziwy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha.
Zalecane stężenie: 0,3% (zalecana ilość cieczy użytkowej 10 l/100m2 ).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od fazy rozwoju liści do fazy pełnej dojrzałości owoców, gdy owoce mają typową barwę (BBCH 10 – 89).
Zalecana ilość wody: 400 – 1500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Ogórek, cukinia, melon, dynia uprawiane w gruncie oraz pod osłonami
Mączniak prawdziwy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha.
Zalecane stężenie: 0,3% (zalecana ilość cieczy użytkowej 10 l/100m2 ).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od fazy rozwoju liści do fazy pełnej dojrzałości owoców, gdy owoce mają typową barwę (BBCH 10 – 89).
Zalecana ilość wody: 600 – 1500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ZALECENIA STOSOWANIA

  1. W zależności od warunków panujących w trakcie zabiegu, szczególnie przy wyższych stężeniach cieczy użytkowej, na niektórych odmianach jabłoni mogą pojawić się objawy plamistości lub brązowienia liści. Dlatego zaleca się stosowanie środka w minimum 500 l wody/ha i wykonanie testu kontrolnego na 10 – 14 dni przed zastosowaniem środka, w celu sprawdzenia czy opisane symptomy występują. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z posiadaczem zezwolenia lub podmiotem odpowiedzialnym za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin.
  2. Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
  3. Środka nie stosować w temperaturze poniżej 5oC oraz w temperaturze powyżej 25oC.
  4. Skuteczność działania środka może być ograniczona w warunkach bardzo niskiej wilgotności powietrza lub po opadach wyższych niż 20 mm.
  5. Substancja czynna środka charakteryzuje się wielostronnym mechanizmem działania przeciwko grzybom chorobotwórczym, jednak w celu uniknięcia zjawiska odporności, program ochrony należy uzupełnić odpowiednimi fungicydami o innym mechanizmie działania.
  6. W przypadku bardzo silnej presji parcha jabłoni działanie środka może okazać się niewystarczające dlatego zaleca się zastosowanie środka o innym mechanizmie działania.
  7. Postępować zgodnie z dobrze pojętymi zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej.
  8. Środka nie stosować łącznie z:

− środkami ochrony roślin w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC),
− adiuwantami,
− środkami zawierającymi miedź (możliwa fitotoksyczność),
− nawozami płynnymi,
− środkami mogącymi modyfikować pH cieczy użytkowej.

OKRES KARENCJI

Jabłoń – 4 dzień
Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, malina, truskawka, pomidor, bakłażan, papryka, ogórek, cukinia, melon, dynia uprawiane na terenach otwartych oraz pod osłonami – nie dotyczy

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.