Kocide Progress

Fungicyd

Zawartość substancji czynnej: miedź – 350 g/kg (35%)

(w postaci wodorotlenku miedzi (II) – 537 g/kg (53,7 %).)

Maksymalna sumaryczna dawka roczna środka Kocide Progress i innych środków ochrony roślin zawierających miedź na 1 hektar w trakcie sezonu wegetacyjnego nie może przekroczyć 3000 g czystej miedzi.

OPIS DZIAŁANIA

Kocide Progress jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie przed chorobami grzybowymi.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Ziemniak

zaraza ziemniaka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha

Termin stosowania: Środek stosować zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo w okresach spodziewanego zagrożenia w zalecanych terminach od fazy zakrywania międzyrzędzi, gdy

powierzchnia zakrycia gleby wynosi około 70% do początku żółknięcia liści (BBCH 37-91).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Odstęp pomiedzy zabiegami: 7-10 dni

Zalecana ilość wody: 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jabłoń

parch jabłoni

Termin stosowania: Środek stosować zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo w okresach spodziewanego zagrożenia, na początku wegetacji, nie później niż do fazy gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 00-59).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,60 kg/ha/metr wysokości korony.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,30 – 0,60 kg/ha/metr wysokości korony

(maksymalnie 2,1 kg/ha przy pierwszym zabiegu następnie zmniejszyć dawkę do maksymalnie 1,7 kg/ha).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4. Odstęp pomiędzy zabiegami: 14-21 dni

Zalecana ilość wody: maksymalnie 500 l/ha/metr wysokości korony

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Winorośl

Mączniak rzekomy winorośli

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 2,0 kg/ha

Termin stosowania: Środek stosować zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo w okresach spodziewanego zagrożenia, od fazy zawiązka owocu: gdy młode owoce zaczynają się pogrubiać, resztki okwiatu opadają do początku fazy dojrzewania jagód (BBCH 71-81).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Odstęp pomiędzy zabiegami: 8 – 12 dni

Zalecana ilość wody: 400 – 1600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

ziemniak – 14 dni jabłoń– nie dotyczy.

winorośl – 21 dni

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.