Kryor

Fungicyd
Substancja czynna: izofetamid (związek z grupy fenylo-okso-etylotiofenoamidów) – 400 g/l (36,36%).

Rejestracja w: rzepak ozimy, rzepak jary
Formulacja: SC
Typ i sposób działania: powierzchniowy i wgłębny.

OPIS DZIAŁANIA

FUNGICYD koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu powierzchniowym i wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy

zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo, w warunkach zagrożenia infekcją lub zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy kwitnienia (otwarte pierwsze kwiaty) do fazy pełnego kwitnienia (50% kwiatów na głównym kwiatostanie otwartych, starsze płatki opadają) (BBCH 60-65).

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

 

Rzepak jary

zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo, od początku fazy kwitnienia (otwarte pierwsze kwiaty) do fazy pełnego kwitnienia (50% kwiatów na głównym kwiatostanie otwartych, starsze płatki opadają) (BBCH 60-65).

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.