Lentem 45 WP

Herbicyd
substancja czynna: pirydat – związek z grupy pirydazyn– 45% (450 g/kg).
Rejestracja w: cebula, kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, kukurydza cukrowa, zioła
Formulacja: WP
Typ i sposób działania: systemicznie, pobierany przez liście chwastów.

OPIS DZIAŁANIA
Lentem 45 WP jest środkiem chwastobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, pakowanym w woreczki z folii rozpuszczalnej w wodzie, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w uprawie cebuli z siewu, pora z siewu, kukurydzy cukrowej, uprawianych z rozsady: kapusty głowiastej, brokuła, kalafiora i kapusty brukselskiej oraz w uprawie mięty pieprzowej, melisy lekarskiej, dziurawca zwyczajnego, karczocha zwyczajnego, kozłka lekarskiego, babki lancetowatej, kminku zwyczajnego, kopru ogrodowego, kopru włoskiego, majeranku ogrodowego, biedrzeńca anyżu.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Lentem 45 WP jest selektywnym herbicydem o działaniu kontaktowym. Pobierany jest przez liście chwastów i w niewielkim stopniu przemieszczany w tkankach roślinnych. Lentem 45 WP najskuteczniej działa na chwasty będące w fazie od 2 do 4 liści powodując ich zasychanie, a następnie zamieranie. Środek działa lepiej w warunkach wilgotnej i ciepłej pogody.
Chwasty wrażliwe w dawce 1,5 – 1,66 kg/ha: maruna bezwonna, tasznik pospolity.
Chwasty wrażliwe w dawce 1,66 kg/ha: komosa biała, szarłat szorstki, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe w dawce 1,5 – 1,66 kg/ha: gwiazdnica pospolita, rdest plamisty, rdest powojowy.
Chwasty odporne: gatunki jednoliścienne, fiołek polny, gorczyca polna.

STOSOWANIE ŚRODKA
Cebula z siewu.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 kg/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 1,66 kg/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy 3 liści cebuli, gdy chwasty są w fazie nie starszej niż 4 liście właściwe.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Por z siewu.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 kg/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 1,66kg/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy 3 liści pora, gdy chwasty są w fazie nie starszej niż 4 liście właściwe.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Kapusta głowiasta z rozsady.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 kg/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 1,66 kg/ha.
Termin stosowania: środek stosować od 1 do 3 tygodni po posadzeniu rozsady, gdy chwasty są w fazie rozwojowej nie starszej niż 4 liście właściwe.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Kalafior, brokuł, kapusta brukselska (uprawiane z rozsady).
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 kg/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 1,66 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: środek stosować 1-3 tygodnie po posadzeniu rozsady, tj. od początku fazy 4-tego liścia do końca fazy 6-tego liścia właściwego (BBCH 14 – 16), gdy chwasty są w fazie 2-4 liści właściwych.
Zalecana ilość wody: 200 – 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Kukurydza cukrowa
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 kg/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 1,66 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: środek stosować w fazie 2 – 8 liści właściwych kukurydzy (BBCH 12-18), a chwasty są w fazie 2-4 liści właściwych.
Zalecana ilość wody: 200 – 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Mięta pieprzowa, melisa lekarska, dziurawiec zwyczajny, karczoch zwyczajny, kozłek lekarski, babka lancetowata, kminek zwyczajny, koper ogrodowy, koper włoski, majeranek ogrodowy, biedrzeniec anyż.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:1,5 – 1,66 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego do fazy trzeciego liścia właściwego (BBCH 11-13).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w glebie w trakcie okresu wegetacji i nie stwarza zagrożeń dla roślin uprawianych następczo. Jeżeli zachodzi konieczność wcześniejszej likwidacji plantacji opryskiwanej herbicydem Lentem 45 WP, z powodu uszkodzeń rośliny uprawnej przez szkodniki, choroby lub przymrozki, na polu po zlikwidowanej uprawie można, po wcześniejszym wykonaniu uprawy przedsiewnej uprawiać wszystkie rośliny.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Dla ludzi – 48 godzin, dla zwierząt – nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Cebula z siewu, por z siewu, kapusta głowiasta z rozsady – 28 dni.
Brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kukurydza cukrowa, mięta pieprzowa, melisa lekarska, dziurawiec zwyczajny, karczoch zwyczajny, kozłek lekarski, babka lancetowata, kminek zwyczajny, koper ogrodowy, koper włoski, majeranek ogrodowy, biedrzeniec anyż – 42 dni.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.