Onyx

Herbicyd
substancja czynna: pirydat (związek z grupy pirydazyn ) – 600 g/l (56,1%)
Rejestracja w: kukurydza
Formulacja: EC
Typ i sposób działania: systemiczny

OPIS DZIAŁANIA
ONYX 600 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
ONYX 600 EC jest selektywnym herbicydem, o działaniu kontaktowym. Pobierany jest przez liście chwastów i w niewielkim stopniu przemieszczany w tkankach rośliny. Środek najskuteczniej działa na chwasty będące w fazie od 2. do 6 liści (BBCH 12-16), w warunkach wilgotnej i ciepłej pogody.
Chwasty wrażliwe: komosa biała, szarłat szorstki, przytulia czepna, psianka czarna, szczyr roczny, tasznik pospolity.
Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, jasnota purpurowa, gwiazdnica pospolita, samosiewy rzepaku.
Chwasty średnioodporne: przetacznik bluszczykowy, rdest ptasi, rdestówka powojowata (rdest powojowaty).
Chwasty odporne: fiołek polny.

STOSOWANIE ŚRODKA
Kukurydza
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści kukurydzy (BBCH 12-18).
Zabieg wykonywać gdy rośliny kukurydzy i chwastów są w pełnym wigorze.
Środek można zastosować również w układzie dawek dzielonych: I zabieg – zalecana dawka
dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha, II zabieg – zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:0,75 l/ha
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2 – w przypadku zastosowania w układzie dawek dzielonych)
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w glebie w trakcie okresu wegetacji i do poziomu niestwarzającego zagrożeń dla roślin uprawianych następczo. Jeżeli zachodzi konieczność wcześniejszej likwidacji plantacji opryskiwanej środkiem ONYX 600 EC, z powodu uszkodzeń rośliny uprawnej przez szkodniki, choroby lub przymrozki, na polu po zlikwidowanej uprawie można, po wcześniejszym wykonaniu uprawy przedsiewnej, uprawiać wszystkie rośliny.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.