Panorama

Zawartość substancji czynnej:

protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l  (23,25%)
metkonazol (związek z grupy triazoli) – 90 g/l  (8,37%)

OPIS DZIAŁANIA
FUNGICYD w formie rozpuszczalnego koncentratu (EC) do sporządzania roztworu wodnego o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancje czynne protiokonazol i metkonazol zaliczone są do grupy 3 (fungicydy SBI-DMI).

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Pszenica ozima
septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka (1 kolanko co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia) do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Liczba zabiegów: 1

fuzarioza kłosów
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze
pylniki) do końca fazy kwitnienia (BBCH 61 – 69).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Uwaga: środek wykazuje średni poziom skuteczności w ochronie pszenicy ozimej przed septoriozą paskowaną liści i fuzariozą kłosów

Jęczmień ozimy
rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka (1. kolanko co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia) do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 31-61).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień jary
rynchosporioza zbóż.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zauważeniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka (1. kolanko co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia) do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 31-61).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenżyto ozime
septorioza liści
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka (1. kolanko co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia) do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Uwaga: środek wykazuje średni poziom skuteczności w ochronie pszenżyta ozimego przed septoriozą liści.

Żyto ozime
rdza brunatna żyta, septorioza paskowana liści pszenicy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka (1. kolanko co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia) do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Uwaga: środek wykazuje średni poziom skuteczności w ochronie żyta ozimego przed septoriozą paskowaną liści

Burak cukrowy
chwościk buraka, rdza buraka.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów
chorób, od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi (liście zakrywają 90% powierzchni gleby) do fazy, gdy
korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 39-49).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Uwaga: środek wykazuje średni poziom skuteczności w ochronie buraka cukrowego przed chwościkiem.

Rzepak ozimy
zgnilizna twardzikowa
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy początku kwitnienia (10% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie) do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69)
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Uwaga: środek wykazuje średni poziom skuteczności w ochronie rzepaku ozimego przed zgnilizną twardzikową

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.