Plonuran Duo

Stosować w razie konieczności, zgodnie z przeznaczeniem.

Nie przekraczać dawki stosowania.
Preparat nawozowy należy do PFC 1(C)(II)(a):
Prosty nieorganiczny nawóz mikroelementowy
zawierający jako składnik nieorganiczny mikroelement
Tlenochlorek miedzi: 62.5 % suchej masy CAS: 1332-65-6, CMC 1
Wodorotlenek miedzi: 23.3 % suchej masy CAS: 20427-59-2, CMC 1
Preparat zawiera 400 g miedzi/L
Nawóz w rozumieniu przepisów rozporządzenia (EU) 2019/1009

INSTRUKCJA STOSOWANIA
Zakres stosowania nawozu

PLONURAN DUO likwiduje niedobory miedzi w roślinach. Nawóz przeznaczony jest do
stosowania na plantacjach roślin uprawnych, które są wrażliwe na niedobór miedzi np.
zboża, rzepak, kukurydza, buraki, ziemniaki, okopowe, motylkowe.
Dawki nawozu, sposób i terminy stosowania
W zależności od wrażliwości uprawianej rośliny na niedobór miedzi nawóz PLONURAN DUO
stosuje sie w dawkach od 0.25 do 2.4L / ha.

PLONURAN DUO powinien być stosowany w podanych niżej terminach i dawkach:

Gatunek roślin Termin stosowania Zalecana dawka w l/ha
Zboża ozime i jare Przed lub po wschodach zbóż do fazy drugie- go kolanka 0,25-0,3
Rzepak ozimy Jesienią lub wiosną od stadium 2 liści do początku kwitnienia 0,6
Kukurydza  Po wschodach aż do fazy 8 liścia 0,6-1,2
Burak cukrowy W okresie wegetacji aż do ostatniego oprysku przeciwko chwościkowi buraka 0,6-1,2
Ziemniaki W okresie wegetacji az do ostatniego oprysku
przeciwko zarazie ziemniaka
0,6-1,2
Strączkowe Przed siewem aż do zakończenia krzewienia 0,6-1,2
Warzywa Po wchodach/wysadzeniu aż do ostatniego zabiegu fungicydowego 0,6-1,2
Łąki i pastwiska Po wypasie jesienią aż do początku wegetacji 1,2-2,4

Nawożenie doglebowe lub dolistnie wykonuje sie w formie oprysków za pomocą
opryskiwaczy używanych w ochronie roślin.
Zalecana ilość wody: 100 – 400 l / ha (100 l wody- w przypadku stosowania przed
siewem).
PLONURAN DUO można stosować łącznie z innymi nawozami (poza siarczanami),
jednak przed zastosowaniem należy wykonać test sprawdzający (z użyciem
niewielkiej ilości), czy nie zachodzą niekorzystne reakcje (np. wytracanie osadu,
kłaczenie). Stosując łącznie z roztworem saletrzano mocznikowym należy najpierw
zmieszać PLONURAN DUO z woda, w stosunku 1 : 3, a dopiero później dodać RSM.
Sposób sporządzania cieczy roboczej
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzona ilość nawozu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo
woda (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić woda do potrzebnej ilości. Po wlaniu
nawozu do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechaniczne wymieszać.

Przechowywanie nawozu
Nawóz należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze powyżej
0° C, w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed ciepłem oraz bezposrednim
działaniem czynników atmosferycznych.
Opakowania jednostkowe nawozu przechowywać najwyżej w 4 warstwach.

Środki ostrożności
Przechowywać pod zamknięciem, z dala od dzieci, żywności, napojów i pasz.
W czasie pracy z nawozem nie jeść, nie pic i nie palic. Zaleca się używanie ubrania
ochronnego, rękawic ochronnych i osłony twarzy. W przypadku kontaktu z oczami lub
ze skóra przemyć je niezwłocznie dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.