Plonuran Płynny

Zawartość miedzi całkowitej (Cu): 22 % (m/m)

Rozpuszczalność ≥ 80%

Instrukcja stosowania:

Zakres stosowania nawozu
Plonuran Płynny likwiduje niedobory miedzi w roślinach. Nawóz przeznaczony jest do stosowania na plantacjach roślin uprawnych, które są wrażliwe na niedobór miedzi np. zboża, rzepak, kukurydza, buraki, ziemniaki, okopowe, motylkowe.

Dawki nawozu, sposób i terminy stosowania
W zależności od wrażliwości uprawianej rośliny na niedobór miedzi nawóz Plonuran Płynny stosuje się w dawkach od 0,3 do 3,2 l / ha. Plonuran Płynny powinien być stosowany w podanych niżej terminach i dawkach:

Gatunek roślin Termin stosowania Zalecana dawka [l/ha]
Zboża ozime i jare Przed lub po wschodach zbóż do fazy drugiego kolanka 0,3 – 0,4
Rzepak ozimy Jesienią lub wiosną od stadium 2 liści do początku kwitnienia 0,8
Ziemniaki W okresie wegetacji aż do ostatniego oprysku przeciwko zarazie ziemniaka 0,8 – 1,6
Kukurydza, okopowe i strączkowe Przed siewem aż do zakończenia krzewienia 0,8 – 1,6
Łąki i pastwiska Po wypasie jesienią aż do początku wegetacji 1,6 – 3,2

Nawożenie doglebowe lub dolistne wykonuje się w formie oprysków za pomocą opryskiwaczy używanych w ochronie roślin.
Zalecana ilość wody: 100–400l/ha (100l wody- w przypadku stosowania przed siewem).
Plonuran Płynny można stosować łącznie z innymi nawozami (poza siarczanami), jednak przed zastosowaniem należy wykonać test sprawdzający (z użyciem niewielkiej ilości), czy nie zachodzą niekorzystne reakcje (np. wytrącanie osadu, kłaczenie).
Stosując łącznie z roztworem saletrzano mocznikowym należy najpierw zmieszać Plonuran Płynny z wodą, w stosunku 1:3, a dopiero później dodać RSM.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.