Pomax

substancja czynna:

fludioksonil – (związek z grupy fenylopiroli) – 133 g/l
pirymetanil – (związek z grupy anilinopirymidyn) – 336 g/l
Rejestracja w: jabłoń, grusza, truskawka, malina, jeżyna, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, borówka wysoka, agrest
Formulacja: płynna zawiesina do rozcieńczania wodą (SC).

OPIS DZIAŁANIA

FUNGICYD o działaniu powierzchniowym i wgłębnym, przeznaczonym do zapobiegawczego i interwencyjnego zwalczania chorób powodowanych przez grzyby chorobotwórcze.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek stosuje się przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza sadowniczego, samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego, opryskiwacza plecakowego.

Jabłoń

Choroby przechowalnicze: gorzka zgnilizna jabłek, szara pleśń.

Maksymalna /zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, od 6 tygodni przed zbiorem owoców (od fazy T, gdy średnia owocu dochodzi do 4 cm, BBCH 74) do fazy dojrzałości konsumpcyjnej (BBCH 89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha

Opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Grusza

Choroby przechowalnicze: gorzka zgnilizna gruszek, szara pleśń.

Maksymalna /zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, od 6 tygodni przed zbiorem owoców (od fazy T, gdy średnia owocu dochodzi do 4 cm) do fazy dojrzałości konsumpcyjnej (BBCH 74-89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

Opryskiwanie: drobnokropliste.

Malina, jeżyna, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, borówka wysoka, agrest

Szara pleśń, antraknoza

Maksymalna /zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od początku fazy kwitnienia, gdy jest rozwiniętych około 10% kwiatów do fazy opadania owoców, pierwsze opadają owoce znajdujące się u podstawy grona (BBCH 61-89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 700 – 1000 l/ha.

Opryskiwanie: drobnokropliste.

Truskawka uprawiana w polu, pod osłonami i w szklarni

Szara pleśń, antraknoza

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,4l/ha.

Maksymalna  dawka do jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie w zależności od nasilenia choroby od początku rozwoju kwiatostanu do końca zbiorów (BBCH 55-89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 600 – 800 l/ha.

Opryskiwanie: drobnokropliste.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.