PROFI PAK

Zmagasz się z chorobami grzybowymi zbóż w swoich uprawach?
Przemyślana ochrona fungicydowa zbóż ma wpływ na Twój zysk. Poznaj fungicyd PROFI PAK i zwalcz mączniaka prawdziwego zbóż i traw, septoriozę paskowaną liści i inne choroby grzybowe, które mogą obniżyć Twój plon. Zastosuj PROFI PAK i zyskaj wysokie i obfite plony!

Fungicyd zbożowy

  • PROFI PAK – kompleksowa technologia fungicydowa
  • Skuteczne działanie nawet do 4 tygodni
  • Działa zabezpieczająco oraz interwencyjnie bazując na innowacyjnych molekułach
  • Unikalny mechanizm działania dzięki synergii substancji czynnych – protiokonazol i pyriofenon

Poznaj fungicyd zbożowy PROFI PAK

Zwalczane choroby zbożowe z użyciem fungicydu PROFI PAK

NAZWA CHOROBY Protiokonazol Pyriofenon PROFI PAK
Łamliwość podstawy źdźbła
Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła
Mączniak  prawdziwy zbóż i traw
Septorioza paskowana liści
Bruntatna plamistość liści
Septorioza plew
Fuzarioza plew
Rdze

Produkty

PROTENDO 300 EC : Protiokonazol – 300 g/l
PROFINITY 180 SC : Pyriofenon – 180 g/l

Termin stosowania paka
od BBCH 30 do 61 – od pierwszego międzywęźla do całkowicie widoczny kłos/wiecha, widoczne pierwsze pylniki

Mechanizmy działania PROFINITY 180 SC 
do stosowania zapobiegawczego i leczniczego

Mechanizmy działania PROTENDO 300 EC
do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego

Uprawy PROFINITY 180 SC 
pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, pszenica orkiszowa

Uprawy PROTENDO 300 EC
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary

Zwalczane choroby z fungicydem PROFINITY 180 SC 
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy*, łamliwość podstawy źdźbła*

Zwalczane choroby z fungicydem PROTENDO 300 EC
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż

*(źródło badania HGCA /AHDB oraz literatura)

DZIAŁANIE zapobiegawcze

produkt hamuje tworzenia się appresorium, zapobiega penetracji grzyba w tkankach roślinnych

DZIAŁANIE lecznicze (częściowo interwencyjne)

produkt hamuje tworzenie się grzybni oraz zarodników w obrębie tkanek roślinnych

PozycjonowanieOSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.