Profinity 180 SC

Fungicyd
substancja czynna: pyriofenon (substancja z grupy pochodnych arylofenylo ketonu) – 180 g/l (16,67%)
Rejestracja: pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, pszenica orkiszowa
Formulacja: SC
Typ i sposób działania: układowy do stosowania zapobiegawczego oraz częściowo kuratywnego

OPIS DZIAŁANIA
FUNGICYD w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego oraz częściowo kuratywnego w ochronie przed mączniakiem prawdziwym zbóż i traw. Zapobiegawcze zastosowanie środka hamuje wytwarzanie strzępek infekcyjnych oraz hamuje penetrację grzybni w komórkach rośliny żywiciela. Zastosowanie środka w na początku rozwoju pierwszych objawów choroby hamuje rozwój strzępek wtórnych, i tworzenie się zarodników. Dzięki takiemu działaniu środek zapewnia długotrwałą ochronę przed patogenem.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu początkowych objawów choroby. Pierwszy zabieg wykonać od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do fazy widocznego, nierozwiniętego liścia flagowego (BBCH 37). Drugi zabieg należy wykonać do stadium BBCH 65 (pełnia fazy kwitnienia).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień ozimy, jęczmień jary
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu początkowych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy początku kłoszenia (BCCH 30 – 50).
W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów pierwszy wykonać do fazy widocznego, nierozwiniętego liścia flagowego (BBCH 37). Drugi zabieg wykonać, zachowując odstęp co najmniej 14 dni, do fazy początku kłoszenia (do BBCH 50).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200- 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Pszenica orkisz
Mączniak prawdziwy zbóż i traw
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu początkowych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy kwitnienia (BBCH 30 – 65). W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów pierwszy wykonać do fazy widocznego, nierozwiniętego liścia flagowego (BBCH 37). Drugi zabieg wykonać, zachowując odstęp co najmniej 14 dni, od fazy widocznych pierwszych ości do fazy kwitnienia (BBCH 49 – 65).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.