Sinopia

Herbicyd

Zawartość substancji czynnych:

metobromuron (związek z grupy fenylomocznika) – 400 g/l (30,5%)

chlomazon (substancja z grupy izoksazolidionów) – 24 g/l (1,8%)

Rejestracja: Ziemniak

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie zawiesiny kapsuł

w cieczy, do rozcieńczania wodą (ZC) .

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna metobromuron zaliczana jest do grupy C2, a substancja

czynna chlomazon do grupy F3.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania.

Metobromuron powoduje zakłócenia fotosyntezy na poziomie fotosystemu II. Do rośliny przenika przez

korzenie i liście. Objawami działania środka jest zahamowanie kiełkowania roślin wrażliwych, a po ich

wschodach chloroza liści.

Chlomazon zaliczany jest do inhibitorów biosyntezy karotenoidów. Do rośliny przenika poprzez

korzenie i pędy kiełkujących chwastów, a następnie jest przemieszczany do liści. Objawami działania

środka jest brak kiełkowania roślin wrażliwych, a po ich wschodach bielenie, zasychanie i zamieranie.

Chwasty wrażliwe:

chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała,

maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdestówka powojowata,

samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity

Ziemniak

Termin stosowania: środek stosować przed wzejściem roślin ziemniaka, po ich obredleniu

i zabronowaniu, na świeżo wzruszoną, wilgotną glebę (BBCH 00-09).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 150 – 200 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwaga:

Niestosować środka w uprawach nasiennych.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.