Sluxx HP

Moluskocyd

Zawartość substancji czynnej:
fosforan żelaza (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu) – 29,7 g/kg (2,97 %)

OPIS DZIAŁANIA

MOLUSKOCYD w formie przynęty gotowej do użycia (RB), przeznaczony głównie do zwalczania ślimaków nagich. Mechanizm działania substancji czynnej środka – fosforanu żelaza sprawia, że po spożyciu przynęty ślimaki zwykle chowają się w glebie/podłożu, gdzie obumierają. W momencie zjedzenia przynęty, ślimak przestaje jeść, więc uprawa podlega natychmiastowej ochronie. Ze względu na to, że efekty stosowania środka mogą nie być widoczne od razu, jego skuteczność należy mierzyć pośrednio – mniejszym rozmiarem szkód wyrządzonych przez szkodniki. Spożycie przez ślimaka przynęty zawierającej fosforan żelaza nie powoduje nadmiernego wydzielania śluzu, w przeciwieństwie do przynęt zawierających inne substancje czynne.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek jest przeznaczony do stosowania poprzez rozrzucenie ręczne lub za pomocą mechanicznego aplikatora do środków w postaci granulatu.

Rośliny rolnicze m.in. zboża, kukurydza, rzepak ozimy, ziemniak.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha
Termin stosowania: po siewie/sadzeniu (BBCH 00) do zbiorów.
W ziemniaku najlepiej stosować po posadzeniu i obredleniu, przed wschodami ziemniaka (BBCH 00-09). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Uwaga:
Środek można stosować do momentu osiągnięcia maksymalnej dawki całkowitej wynoszącej 28 kg/ha na uprawę w ciągu roku.

Rośliny warzywne m. in. sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne (uprawa w gruncie)

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha
Termin stosowania: po siewie/sadzeniu (BBCH 00) do zbiorów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Uwaga:
Środek można stosować do momentu osiągnięcia maksymalnej dawki całkowitej wynoszącej 28 kg/ha na uprawę w ciągu roku.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Rośliny warzywne m. in. sałata i inne warzywa liściaste, kapusta i inne warzywa kapustne (uprawa w szklarni i pod osłonami)
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha
Termin stosowania: po siewie/sadzeniu (BBCH 00) do zbiorów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Uwaga:
Środek można stosować do momentu osiągnięcia maksymalnej dawki całkowitej wynoszącej 28 kg/ha na uprawę w ciągu roku.

Rośliny sadownicze m. in. rośliny jagodowe (uprawa gruncie, uprawa w szklarni i pod osłonami)
Maksymalna / Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha
Termin stosowania: po sadzeniu/rozpoczęciu wegetacji (BBCH 00) do zbiorów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Uwaga:
Środek można stosować do momentu osiągnięcia maksymalnej dawki całkowitej wynoszącej 28 kg/ha na uprawę w ciągu roku.

Rośliny ozdobne m. in. rośliny kwiatowe rabatowe (uprawa gruncie, uprawa w szklarni i pod osłonami)
Maksymalna / Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 kg/ha
Termin stosowania: po siewie/sadzeniu/rozpoczęciu wegetacji (BBCH 00) do końca okresu wegetacji
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Uwaga:
Środek można stosować do momentu osiągnięcia maksymalnej dawki całkowitej wynoszącej 28 kg/ha na uprawę w ciągu roku.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.