Sparrow

Insektycyd
Substancja czynna: lambda-cyhalotryna (związek z grupy syntetycznych pyretroidów) – 100 g/l (9,41%).

Rejestracja w: ziemniak, pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto ozime.
Formulacja: CS
Typ i sposób działania: kontaktowy i żołądkowy.

OPIS DZIAŁANIA

INSEKTYCYD w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących. Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek zawiera substancję czynną lambda-cyhalotryna, związek z grupy pyretroidów (wg IRAC grupa 3A).

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować po wystąpieniu szkodnika, od fazy zawiązywania bulw d , gdy Jagody pierwszego owocostanu są pomarszczone, a nasiona typowej barwy (BBCH 41 – 89).

Zalecana ilość wody: 400-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto ozime.

mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować po wystąpieniu szkodnika, Od fazy początku grubienia (nabrzmiewania) pochwy liściowej liścia flagowego – wczesna faza rozwoju kłosa do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 41 – 75).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.