Sumi-Alpha 050 EC

Insektycyd
substancja czynna: esfenwalerat (związek z grupy pyretroidow) – 50 g/l (5,54%)
Rejestracja w: pszenica ozima, pszenżyto ozime, rzepak ozimy, kapust głowiasta
Formulacja: EC
Typ i sposób działania: kontaktowy i żołądkowy

OPIS DZIAŁANIA
Sumi-Alpha 050 EC jest insektycydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Przeznaczony jest do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, pszenżyto ozime
mszyce
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Stosować w przypadku wystąpienia mszyc, nie później niż do początku fazy dojrzałości mlecznej ziarna.
skrzypionki
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Stosować od początku wylęgania się larw.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak ozimy
chowacz podobnik (szkodnik łuszczynowy)
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
słodyszek rzepakowy
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazie paka kwiatowego zgodnie z sygnalizacją.
pryszczarek kapustnik (szkodnik łuszczynowy)
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie opadania płatków kwiatowych, po wykształceniu pierwszych łuszczyn.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Kapusta głowiasta (uprawa w gruncie)
gąsienice piętnówki kapustnicy, bielinka kapustnika i rzepnika.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.