Sunfire

Herbicyd
Substancja czynna: flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 500 g/l (42,05 %)

Rejestracja w: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime
Formulacja: SC
Typ i sposób działania: układowy.

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna flufenacet zaliczana jest do grupy K3

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera substancję czynną flufenacet zaliczaną do inhibitorów syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. Środek pobierany jest przez korzenie oraz częściowo przez pędy siewek. Kiełkujące po zabiegu siewki chwastów mają zmniejszoną warstwę wosku kutykularnego, przez co pozbawione są okrywy woskowej pełniącej funkcje ochronne. Rośliny wrażliwe albo nie kiełkują, albo kiełkujące siewki stają się ciemnozielone, rozwijają się nieprawidłowo i po pewnym czasie giną. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek. Środek zalegając w wierzchniej warstwie gleby przez wiele tygodni po zabiegu, powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepsze rezultaty uzyskuje się, jeśli w ciągu 7 dni od wykonania zabiegu wystąpią opady deszczu. Skuteczność zwalczania chwastów może zostać ograniczona w razie długotrwałego występowania suszy. Aby osiągnąć efekt właściwego zwalczania chwastów po zastosowaniu środka nie należy wykonywać zabiegów agrotechnicznych powodujących naruszenie wierzchniej warstwy gleby.

Zastosowanie środka przed wschodami i po wschodach zbóż

Dawka 0,36 l/ha Dawka 0,48 l/ha
Chwasty wrażliwe: Miotła zbożowa, wiechlina roczna
Chwasty średniowrażliwe Wyczyniec polny

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,48 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,36 – 0,48 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować jesienią:

– przedwschodowo (BBCH 00-09) lub

– powschodowo – od fazy kiełkowania do początku rozkrzewiania (BBCH 10-23).

Środek stosować na dobrze uprawioną (bez grud) glebę, na chwasty we wczesnych fazach rozwojowych (od fazy liścieni do fazy pierwszego liścia właściwego).

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecany rodzaj rozpylaczy: płaskostrumieniowe.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.