Supporter

Modulator plonowania upraw rolniczych.
(Środek wspomagający uprawę roślin)
Stymulator rozwoju systemu korzeniowego.
Przyspiesza rozwój roślin, szczególnie w początkowym okresie wegetacji
Stanowi uzupełnienie do zapraw nasiennych przeznaczonych do zaprawiania sadzeniaków ziemniaka, nasion kukurydzy i traw.

Sposób działania
Supporter jest modulatorem plonu i rozwoju dla roślin uprawnych (stymulator wzrostu roślin). Środek stymuluje rozwój systemu korzeniowego pozytywnie oddziaływując na wzrost roślin, zwłaszcza w początkowych fazach rozwoju. Substancje czynne środka pokrywają specyficzne wymagania pokarmowe mikroorganizmów glebowych, w wyniku czego dochodzi do symbiozy w warstwie korzeniowej, która wpływa na intensywny rozwój roślin w początkowym okresie wegetacji. Stymulujące działanie „Supporter”-a na wzrost roślin oraz zwiększenie plonów jest szczególnie widoczne w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków dla rozwoju roślin, takich jak niskie temperatury, susza, zła dostępność składników pokarmowych, niewłaściwe pH itp.
Środek dodaje się do zaprawy nasiennej w trakcie zaprawiania sadzeniaków ziemniaka, ziarna siewnego kukurydzy i traw.
Głównym składnikiem preparatu „Supporter” są syntetycznie aminokwasy

Technika stosowania i dawka

Uprawa Technika stosowania Dawka stosowania
Kukurydza Aplikację środka Supporter przeprowadzać w prawidłowo działających zaprawiarkach przystosowanych do zapraw płynnych, Nasiona np. zaprawia się środkiem Supporter z płynną zaprawą owadobójczą lub grzybobójczą łącznie lub jedno po drugim. 30 ml na ha

np. 30 ml dla jednostki 80.000

np. 18,75 ml dla jednostki
50.000

Ziemniaki Zaprawianie środkiem Supporter przeprowadzać używając urządzeń stacjonarnych w magazynie albo przy sadzeniu ziemniaków w sadzarce. 300 ml na ha niezależnie od
ilości sadzeniaków
Trawy Aplikację środka Supporter przeprowadzać w sprawdzonych i prawidłowo działających zaprawiarkach przystosowanych do zapraw płynnych. 4 ml/kg nasion, maksymalna
dawka wynosi 300 ml/ha

Można stosować środek na już zaprawione nasiona

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.