Temsa SC

Herbicyd
substancja czynna: mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 100 g/l (9,22%)
Rejestracja w: kukurydza
Formulacja: SC
Typ i sposób działania: systemiczny

OPIS DZIAŁANIA
Osorno SC jest środkiem chwastobójczym, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w kukurydzy.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Osorno SC jest selektywnym środkiem chwastobójczym o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując ich wzrost i rozwój. Substancja czynna środka powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści. Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.
Środek najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie kiełkowania i wschodów: chwastnicę jednostronną w fazach 1 do 2 liści (BBCH 11-12), przytulię czepną w fazie 1. okółka (BBCH 11), inne chwasty dwuliścienne w fazach od 2 do 4 liści (BBCH 12-14).
Chwasty wrażliwe: bieluń dziędzierzawa, ambrozja bylicolistna, chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, komosa wielkolistna, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumian polny, rumianek pospolity, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średniowrażliwe: ostrożeń polny, rdest kolankowy.
Chwasty odporne: perz właściwy.

STOSOWANIE ŚRODKA
Kukurydza
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści kukurydzy (BBCH 12-18)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w okresie wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po kukurydzy odchwaszczanej środkiem Osorno SC, w warunkach normalnego przebiegu wegetacji i typowej uprawy gleby obejmującej wykonanie orki, można wysiewać wszystkie rośliny. Wykonanie orki jest szczególnie zalecane w przypadku uprawy wrażliwych gatunków roślin dwuliściennych (np. burak cukrowy, groch, rzepak, słonecznik, fasola i inne warzywa) jako międzyplonów i roślin następczych w zmianowaniu.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji chronionej środkiem możliwa jest tylko uprawa kukurydzy jako przesiewu. W ramach uprawy przedsiewnej zalecane jest wykonanie orki.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.