Teppeki 50 WG

Insektycyd
substancja czynna: flonikamid (związek z grupy karboksamidów ) – 500 g/kg (50%)
Rejestracja w: Pszenica ozima, żyto jare, ziemniak, jabłka, gruszki, śliwki, chmiel, morela, wiśnia, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, groch zielony łuskowy, tytoń, aster chiński, chryzantema (złocień), róża, buk, świerk, szkółki leśne, zalesienia i odnowienia leśne, plantacje nasienne drzew leśnych
Formulacja: WG
Typ i sposób działania: systemiczny

OPIS DZIAŁANIA
INSEKTYCYD w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG), o działaniu systemicznym przeznaczony do zwalczania mszyc i mączlików.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.

Pszenica ozima
Mszyce zbożowe
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.
Termin stosowania: Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

Ziemniak (na cele konsumpcyjne)
Mszyce ziemniaczane
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16 kg/ha.
Termin stosowania:
Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika, od początku rozwoju pierwszych liści
(BBCH 10) do widocznych pierwszych pojedynczych pąków kwiatowych (1–2 mm) pierwszego
kwiatostanu na pędzie głównym (BBCH 51).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

Ziemniak (na sadzeniaki)
Mszyce ziemniaczane
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16 kg/ha.
Termin stosowania:
Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika, od początku rozwoju pierwszych liści
(BBCH 10) do fazy rozwiniętego piątego liścia na głównym pędzie (>4 cm) (BBCH 15).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

Burak cukrowy
Mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana, mszyca trzmielinowo-burakowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.
Termin stosowania:
Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika, od fazy 6 liści buraka (BBCH 16),
najpóźniej do 60 dni przed planowanym zbiorem.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.
Okres karencji: 60 dni

Jabłoń
Mszyce żerujące na jabłoni
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha
Termin stosowania:
Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
Ilość wody zależy od wielkości drzew oraz użytego sprzętu.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

Wiśnia
Mszyce (w tym mszyca czereśniowa)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha
Termin stosowania:
Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika of fazy rozwiniętych pierwszych liści (BBCH 11/12) do momentu pojawiania się szkodnika wiosną (kwiecień-czerwiec) lub do początku fazy rozwoju owoców (BBCH 71) z zachowaniem okresu karencji 21 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości drzew oraz użytego sprzętu.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona.
Mszyce (w tym mszyca kapuściana),
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha
Termin stosowania:
Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika w fazie od rozwiniętych dwóch/trzech liści do fazy główki osiągającej 20-50% typowej wielkości (BBCH 12/13-42/45).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych).
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-21 dni
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste

Groch zielony łuskowy
Mszyce (w tym mszyca grochowa).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha
Termin stosowania
Stosować zgodnie z sygnalizacją, wiosną po wystąpieniu szkodnika od fazy szóstego liścia właściwego( od BBCH 16) do początku fazy rozwoju strąków (BBCH 71) z zachowaniem okresu karencji.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie średniokropliste

Żyto jare
Mszyce zbożowe
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha
Termin stosowania:
Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika w fazie od całkowicie rozwiniętego liścia flagowego do późno-mlecznej dojrzałości ziarniaków (BBCH 39-77).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha
Zalecane opryskiwanie średniokropliste

Grusza
Mszyca jabłoniowo-zielona, mszyca gruszowa.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Termin stosowania: środek stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu szkodnika, od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do momentu, kiedy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość 10 mm (BBCH 11-71). Najczęściej stosuje się od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do momentu, kiedy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość 10 mm.
Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Śliwa
Mszyca śliwowo-trzcinowa, mszyca śliwowo-kocankowa, mszyca śliwowo-chmielowa.
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Termin stosowania: środek stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu szkodnika, od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do momentu, kiedy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość 10 mm (BBCH 11-71). Najczęściej stosuje się od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do momentu, kiedy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość 10 mm.
Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Morela
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha
Termin stosowania:
Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika of fazy rozwiniętego pierwszego liścia (BBCH 11/12) do momentu pojawiania się szkodnika wiosną (kwiecień-czerwiec) lub do początku fazy rozwoju owoców (BBCH 71) z zachowaniem okresu karencji 21 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości drzew oraz użytego sprzętu.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Kapusta brukselska
Mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha
Termin stosowania:
Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika w fazie od rozwiniętych dwóch/trzech liści do fazy pierwszych rozgałęzień gdy główka brukselki osiąga 20-50% typowej średnicy (BBCH 12/13-42/45).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona.
Mączliki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha
Termin stosowania:
Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika w fazie od rozwiniętych dwóch/trzech liści do fazy główki osiągającej 20-50% typowej wielkości (BBCH 12/13-42/45).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych w pierwszej części etykiety).
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/h
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

Aster chiński, chryzantema (złocień), róża, szkółki buka i świerka
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

Tytoń
Mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu szkodnika do fazy pojawienia się kwiatostanu (BBCH do 50).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

Chmiel
Mszyca śliwowo-chmielowa
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,18 kg/ha.
Termin stosowania: stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu szkodnika od początku wzrostu (wydłużania) pędów do fazy zakończenia rozwoju szyszek (BBCH 31 – 79).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 1800 – 4000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

Siewki i sadzonki iglastych i liściastych drzew i krzewów – szkółki leśne, zalesienia, odnowienia leśne.
Bawełnica wiązowa, miodownica dębówka, miodownica modrzewiowa, mszyca brzozowa, ochojnik sosnowy, ochojnik świerkowo-modrzewiowy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Środek Teppeki 50 WG przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i plecakowych.

Drzewa leśne – plantacje nasienne.
Obiałka korowa, miodownica długowłosa, miodownica sosnowa, mszyca świerkowa zielona, ochojnik świerkowo-modrzewiowy, ochojnik świerkowy zielony, zdobniczka dębowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Środek Teppeki 50 WG przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych lub do drzew wysokich typu ODW1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica ozima, żyto jare – 28 dni.
Ziemniak – 14 dni.
Jabłka, gruszki, śliwki, chmiel – 21 dni.
Morela, wiśnia – 21 dni.
Kapusta głowiasta, Kapusta brukselska – 14 dni.
Groch zielony łuskowy – 14 dni.
Tytoń – 7 dni.
Aster chiński, chryzantema (złocień), róża, buk, świerk, szkółki leśne, zalesienia i odnowienia leśne, plantacje nasienne drzew leśnych – nie dotyczy.

  1. Środek zawiera substancję czynną flonikamid, z  grupy modulatorów narządów chordotonalnych (wg IRAC grupa 29), która powoduje u szkodników zahamowanie syntezy lipidów. W ramach strategii przeciwdziałania odporności zaleca się:

stosowanie środka wyłącznie zgodnie z zapisami na etykiecie, w tym nie stosowanie środka
w innych dawkach i liczbie zabiegów niż są zalecane,

włączenie do programu ochrony środków, zawierających substancje czynne z innych grup,
o innym mechanizmie działania (stosowanie przemienne). Zaleca się wykonanie minimum 1 zabiegu takim środkiem w sezonie.

  1. Środek jest bezpieczny dla wielu gatunków i odmian roślin uprawnych, niemniej zaleca się przetestowanie środka na kilku wybranych roślinach każdej ze stosowanych odmian
    i pozostawienie na pewien czas zanim środek zostanie zastosowany na większej liczbie roślin.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Ograniczenia dotyczące następstwa roślin z uwzględnieniem możliwości wcześniejszej likwidacji plantacji traktowanej środkiem nie są wymagane.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.