Trebon 30 EC

Insektycyd
substancja czynna: etofenproks (związek z grupy eterow arylo-propylowych) – 287,5 g/l (30,09%) Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną: solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne; frakcja naftowa – niespecyfikowana.
Rejestracja w: rzepak ozimy
Formulacja: EC
Typ i sposób działania: kontaktowy i żołądkowy

OPIS DZIAŁANIA
Trebon 30 EC to środek owadobójczy w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w rzepaku ozimym. Na roślinie działa powierzchniowo.

STOSOWANIE ŚRODKA
rzepak ozimy
chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,3 l/ha
Termin stosowania: środek stosować 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika, ale przed złożeniem jaj, tj. od fazy widocznego pierwszego międzywęźla rzepaku ozimego do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 31-50).
słodyszek rzepakowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,3 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, tj. od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych rzepaku ozimego do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych (żółty pąk) ( (BBCH 50 – 59).
szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 – 0,3 l/ha
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy rozwoju owoców do fazy gdy 50% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 70 – 75).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodników.
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga:
Środek najskuteczniej działa w temperaturze do 20°C.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.