Flurostar 200 EC

2023-04-05T11:44:41+02:00July 11th, 2019|

Flurostar 200 EC Herbicyd substancja czynna: fluroksypyr w formie estru 1-metyloheptylowego (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) – 200 g/l (20,41 %), Inne substancje niebezpiecznie niebędące substancją czynną: węglowodory, C10, aromatyczne, 1% naftalenu Rejestracja w: pszenica ozima Formulacja: EC Typ i sposób działania: nalistnie OPIS DZIAŁANIA FLUROSTAR 200 EC jest środkiem chwastobójczym w formie [...]