Break-Thru

2023-04-07T07:17:35+02:00February 20th, 2023|

Break-Thru Niejonowy preparat powierzchniowo czynny, zwilżający i zapewniający skuteczne pokrycie cieczą użytkową opryskiwanych roślin. Adiuwant do stosowania w mieszaninach ze środkami ochrony roślin (chwastobójczymi, grzybobójczymi, owadobójczymi i regulatorami wzrostu) Skład preparatu: 1020 g/l SL KOPOLIMERU, POLIETERU-POLIMETYLOSILOKSANU (100%) (≥75 % trójsiloksanu zmodyfikowanego polieterem i ≤ 25 % polieteru) OPIS DZIAŁANIA BREAK-THRU® SPU zmniejsza napięcie powierzchniowe [...]