Supporter

2023-04-07T07:40:17+02:00February 20th, 2023|

Supporter Modulator plonowania upraw rolniczych. (Środek wspomagający uprawę roślin) Stymulator rozwoju systemu korzeniowego. Przyspiesza rozwój roślin, szczególnie w początkowym okresie wegetacji Stanowi uzupełnienie do zapraw nasiennych przeznaczonych do zaprawiania sadzeniaków ziemniaka, nasion kukurydzy i traw. Sposób działania Supporter jest modulatorem plonu i rozwoju dla roślin uprawnych (stymulator wzrostu roślin). Środek stymuluje rozwój systemu korzeniowego [...]