Prepper

2023-04-07T07:37:33+02:00February 20th, 2023|

Prepper Fungicyd Substancja czynna: fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 25 g/l (2,36%) Rejestracja w: pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, żyto ozime Formulacja: FS Typ i sposób działania: powierzchniowy. OPIS DZIAŁANIA FUNGICYD - zaprawa nasienna, w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu powierzchniowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i [...]

Latitude XL

2023-04-07T07:36:27+02:00February 20th, 2023|

Latitude XL Fungicyd substancja czynna: siltiofam (substancja z grupy amidów lub tiofenów) - 125 g/l (11,76%) Rejestracja w: Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime Formulacja: FS Typ i sposób działania: powierzchniowy. OPIS DZIAŁANIA Fungicyd w postaci koncentratu zawiesinowego do zaprawiania materiału siewnego pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego przeciwko zgorzeli podstawy źdźbła (Gaeumannomyces graminis [...]

Diabolo 100 SL

2023-04-07T07:34:02+02:00February 20th, 2023|

Diabolo 100 SL Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Fungicyd Zawartość substancji czynnej: imazalil (związek z grupy imidazoli) - 100 g/l (9,34%) OPIS DZIAŁANIA Środek grzybobójczy w postaci rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania roztworu wodnego o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka (sadzeniaków) przed chorobami przechowalniczymi. STOSOWANIE ŚRODKA Ziemniak parch [...]

Moncut 460 SC

2023-04-05T11:58:42+02:00July 11th, 2019|

Moncut 460 SC Fungicyd substancja czynna: flutolanil (związek z grupy benzamidów) – 460 g/l (40%) Rejestracja w: ziemniak Formulacja: SC Typ i sposób działania: systemiczny OPIS DZIAŁANIA Moncut 460 SC jest środkiem grzybobójczy w formie płynnego koncentratu, w postaci stężonej zawiesiny, o działaniu systemicznym do zaprawiania ziemniaków celem ich ochrony przed rizoktoniozą. STOSOWANIE ŚRODKA [...]

Difend Extra FS

2023-04-05T11:39:05+02:00July 10th, 2019|

Difend Extra FS Fungicyd substancja czynna: difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 25 g/l (2,4%); fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 25 g/l (2,4%) Rejestracja w: pszenica ozima, jęczmień ozimy Formulacja: FS Typ i sposób działania: układowy OPIS DZIAŁANIA Difend Extra FS jest fungicydem w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania [...]

Difend 30 FS

2023-04-05T11:39:03+02:00July 10th, 2019|

Difend 30 FS Fungicyd substancja czynna: difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 30 g/l (2,93%) Rejestracja w: pszenica, pszenżyto Formulacja: FS Typ i sposób działania: układowy OPIS DZIAŁANIA Środek grzybobójczy w formie koncentratu zawiesinowego o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy i pszenżyta przeciwko chorobom [...]

Go to Top