Teflix

2024-04-26T08:34:39+02:00April 26th, 2024|

Teflix Herbicyd Substancja czynna: Teflutryna (związek z grupy pyretroidów) - 15 g/kg (1,5 %) Rejestracja w: kukurydza, słonecznik Formulacja: granula do bezpośredniego stosowania (GR) Typ i sposób działania: działanie – doglebowe , na agrofaga – gazowe, kontaktowe i żołądkowe . OPIS DZIAŁANIA Insektycyd o działaniu gazowym, kontaktowym i żołądkowym w formie granul do bezpośredniego [...]

Chanon 600

2023-04-05T11:32:53+02:00January 21st, 2021|

CHANON 600 Herbicyd substancja czynna: aklonifen (związek z grupy dwufenyloeterów) – 600 g/l (49,73%) Rejestracja w: ziemniak, słonecznik Formulacja: koncentrat do sporządzenia zawiesiny wodnej (SC) Typ i sposób działania: doglebowo OPIS DZIAŁANIA HERBICYD selektywny, o działaniu kontaktowym, stosowany doglebowo, występującym w formie koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna aklonifen [...]

Fresco 400 SC

2023-04-05T11:42:52+02:00June 26th, 2020|

FRESCO 400 SC Herbicyd substancja czynna: metobromuron(substancja z grupy fenylomocznika) - 400 g/l (33,78 %) Rejestracja w: marchew – plantacje nasienne, pasternak – plantacje nasienne, fasola szparagowa (na suche nasiona i na strąki), szparagi, tytoń, cebulowe i bulwiaste rośliny ozdobne, Słonecznik zwyczajny (z przeznaczeniem na kwiat cięty) Formulacja: SC Typ i sposób działania: selektywny [...]

Proman 500 SC

2023-04-05T12:04:23+02:00July 11th, 2019|

Proman 500 SC Herbicyd substancja czynna: metobromuron (związek z grupy fenylomocznika) – 500 g/l (41,02%) Rejestracja w: ziemniak, słonecznik, soja, bobik Formulacja: SC Typ i sposób działania: doglebowo OPIS DZIAŁANIA Proman 500 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i niektórych chwastów jednoliściennych [...]

Go to Top