Milbeknock 10 EC – milbemektyna- ochrona roślin jagodowych przed przędziorkami i roztoczem truskawkowcem.

Wczesna wiosna to najważniejszy okres zwalczania przędziorków w uprawach roślin jagodowych pod osłonami. Im skuteczniej ograniczymy populację przędziorka na początku uprawy tym łatwiejsza i efektywniejsza będzie walka z tymi szkodnikami w późniejszym okresie. Dlatego już teraz należy prowadzić regularne lustracje naszych plantacji w celu określenia nasilenia występowania przędziorków   i innych szkodników. Lustracje powinno się prowadzić przeglądając dolne strony blaszek liściowych pod kątem występowania śladów żerowania szkodnika, obecności jaj, larw, nimf i osobników dorosłych.

Aby skutecznie zwalczyć przędziorki należy prowadzić po przekroczeniu progu szkodliwości, który dla truskawki i maliny przed kwitnieniem wynosi zaledwie 2 osobniki ruchome na każdy listek liścia złożonego.

Przedziorek chmielowiec (Tetranychus urticae)

Uszkodzenia spowodowane przez przędziorka chmielowca

W tym okresie najlepiej jest wykorzystywać chemiczne środki ochrony roślin, które wykazują najwyższą skuteczność przeciwko roztoczom, w tym przędziorkom.

Akarycyd Milbeknock 10 EC, milbemektyna- najlepszy środek na przędziorki i nie tylko.

Milbemektyna w Milbeknock 10 EC to substancja naturalna z grupy makrocyklicznych laktonów oferowana przez Certis Belchim Polska, jest następcą popularnej substancji abamektyna. Środek zarejestrowany jest do zwalczania przędziorków w większości upraw roślin jagodowych, w tym truskawki i maliny, zarówno w polu jak i pod osłonami. Jest także skuteczny w zwalczaniu roztocza truskawkowego. Na szkodniki produkt działa kontaktowo i żołądkowo a na roślinie powierzchniowo, wgłębnie i translaminarnie. Jego ogromną zaletą jest jednoczesne zwalczanie wszystkich stadiów rozwojowych szkodników (jaja, larwy, nimfy, osobniki dorosłe). Nie wykazuje on odporności krzyżowej z innymi akarycydami zarejestrowanymi do ochrony roślin jagodowych, jednak należy pamiętać by stosować go w rotacji ze środkami z innych grup chemicznych wykazującymi odmienny sposób działania i nie częściej niż dwukrotnie w ciągu sezonu.

Kolejną ważną cechą środka Milbeknock 10 EC jest jego działanie niezależnie od temperatury. Dlatego można go stosować w szerokim zakresie temperatur 5-30oC. Jest on jednak dosyć wrażliwy na promieniowanie UV, dlatego zalecamy by zabieg wykonać wieczorem lub w dni pochmurne, tak by substancja aktywna mogła w wystarczającej ilości wniknąć do liści i innych części roślin.

Preparat jest selektywny dla drapieżnych owadów pożytecznych takich jak biedronki, złotooki, mszycarze, pryszczarki czy dziubałki, dlatego może być stosowany w integrowanych programach ochrony roślin.

Obecna rejestracja produktu dopuszcza jego stosowanie przed kwitnieniem i po zbiorach owoców. Tak jak wszystkie akarycydy tak i Milbeknock 10 EC należy stosować z dużą ilością wody, tak by wszystkie części chronionych roślin były dokładnie pokryte cieczą użytkową. Jest to szczególnie ważne w zwalczaniu roztocza truskawkowego i jaj przędziorków.

Milbeknock 10 EC jest selektywny dla fauny pożytecznej

Biedronka siedmiokropka (Cocinella septempunctata)       Dobroczynek gruszowy (Typhlodromus pyri)                   Złotook (Chrysopa)

Milbeknock 10 EC – charakterystyka w pigułce:

Substancja aktywna: Milbemektyna (substancja naturalna z gruby makrocyklicznych laktonów) – 9,3 g/l

Zastosowanie: akarycyd do zwalczania przędziorków (p. chmielowiec, p. szklarniowiec, p. owocowiec  i inne), roztocza truskawkowca i pordzewiaczy.

Uprawy: rośliny jagodowe (w tym truskawki i maliny), jabłoń, grusza, chmiel.

Dawkowanie: rośliny jagodowe – 1,25 l/ha; jabłoń, grusza – 0,75-1 l/ha; chmiel – 1,5 l/ha.

Sposób działania: na szkodnika kontaktowo i żołądkowo, na roślinie powierzchniowo, wgłębnie i translaminarnie.

Zalety: – zwalczanie wszystkich stadiów rozwojowych przędziorków (jaja, larwy, nimfy, osobniki dorosłe);

– działanie w szerokim zakresie temperatur (5-30oC);

– brak odporności krzyżowej z innymi akarycydami.

Inna nazwa handlowa środka Milbeknock 10EC to Koromite 10 EC.

Sprawdż naszą pełną ofertę na https://certisbelchim.pl/produkty/

Share this post