Sposób na suszę w uprawie kukurydzy

Sebastian Wojtkowiak
Crop Manager, Arable crops
Certis Belchim Polska

W ostatnich latach  pogoda, w tym  głównie wskaźnik opadów, jest najważniejszym czynnikiem plonotwórczym i z roku na rok jest coraz mniej przewidywalna.  Statystycznie średnia ilość deszczu  rocznie jest w normie lub bliska normy. Jednak należy przeanalizować rozkład opadów w poszczególnych miesiącach roku. A ta analiza niestety nie jest korzystna. Opady są gwałtowne, burzowe, mniej efektywne i w wielu rejonach kraju, nie występują  w okresie potrzebnym do prawidłowego rozwoju roślin. Dodatkowo wyższa temperatura powietrza zwiększa parowanie i w konsekwencji obniża ilość wody wykorzystywanej rolniczo.

Wyższa temperatura i większa operacja słońca wpływa nie tylko na zwiększony proces parowania ale również na przesuszenie gleby wpływając na pogłębianie się hydrofobowości. Nagrzana, wysuszona gleba nie utrzymuje rezerwuaru wody, zwłaszcza w warstwie uprawnej, ale ma też problemy z absorpcją wody w okresie burzowych i gwałtownych opadów.

W ciągu ostatnich lat widać pogłębianie się tego problemu, odnotowując coraz to bardziej skrajne warunki pogodowe, które finalnie prowadzą do suszy. Na stronie IUNG Puławy można zobaczyć mapki obrazujące pogłębiający się problem.

Taki przebieg warunków agrometeorologicznych niekorzystnie wpływa na rozwój roślin uprawnych. Ograniczona  ilości wody upośledza prawidłowy rozwój roślin i w konsekwencji obniża ilości i jakość plonu.

W rolnictwie są znane i stosowane różne zabiegi, które w pewnym stopniu ograniczają parowanie wody np. jesienna orka, wiosenne wałowanie czy bronowanie pola. Wyrównywanie nierówności na polu, zmniejszające powierzchnie parowania oraz zamykające wszelkie pory, które są jak komin umożliwiający większe parowanie i ubytek wody z gleby.

Nowoczesne metody wykorzystują technologię wpływającą na procesy fizjologiczne rośliny, prowokując ją do działań ograniczających ubytek wody.

Jednym z takich produktów, oferowanych przez Certis Belchim, jest Best-a (firmy  Elicit), oparta na fitosterolach, wpływających na fizjologię rozwoju rośliny. Produkt dedykowany uprawie kukurydzy kiszonkowej i ziarnowej.

Firma Elicit opracowała roztwór wykorzystujący właściwości fitosteroli, powodujące u roślin określone reakcje fizjologiczne na czynniki stresogenne (brak wody). Po aplikacji, rośliny są bardziej odporne i lepiej przystosowują się do zmian klimatycznych. Fitosterole pomagają rośliną, podczas okresu wegetacyjnego, rozwijać się w mniejszym stresie, ograniczając straty w plonie.

Fitosterole działają jako cząsteczki sygnalizacyjne, są to  lipidy pochodzenia roślinnego,  znane i badane od wielu lat. W przeciwieństwie do zwierząt, które mają tylko cholesterol, rośliny syntetyzują  dużą liczbę fitosteroli , elementów budulcowych błon komórkowych. Cząsteczki te stanowią część pierwotnego metabolizmu organizmów żywych i dlatego są niezbędne do ich przetrwania.

Ze względu na obecność w błonach, fitosterole odgrywają kluczową rolę w regulacji płynności i ich przepuszczalności. Cząsteczki sygnalizacyjne wykorzystują te mechanizmy do przekazywania informacji i stymulowania wzrostu roślin i/lub dostosowywania reakcji roślin do zmieniających się warunków środowiskowych.

W przeprowadzonych doświadczeniach udowodniono, że stosowanie fitosteroli wpływa na regulację gospodarki wodnej. Regulację przez przymykanie aparatów szparkowych oraz uszczelnianie błon komórkowych zmniejszając ewapotranspirację. Dzięki temu roślina, do prawidłowego, rozwoju wykorzystuje nawet do 20% mniej wody.

Fitosterole wpływają korzystnie na rozwój korzenia a to podstawa do większych możliwości pobierania wody i składników pokarmowych z głębszych warstw gleby. Wpływają również na poprawę wskaźników zapylenia kolb dzięki lepszej jakości pyłku i mniejszych uszkodzeń (mikropęknięć) znamion kukurydzy.

Takie działania produktu BEST-a zwiększa plon (względem kontroli) o ok. 600-800 kg/ha ziarna kukurydzy  i ok 2t/ha świeżej masy kiszonki.

Aplikację, w formie oprysku wykonuje się tylko jednokrotnie w fazie od 6 do 10 liści (w zależności od rodzaju posiadanego opyskiwacza) w dawce 1l/ha. Produkt pobierany jest tylko przez liście dlatego ważne jest jak największe pokrycie powierzchni pola przez liście kukurydzy. BEST-a Kukurydza zawiera

w swoim składzie 25 g/kg fitosteroli. Opracowana, unikatowa formuła daje możliwości wchłaniania cieczy roboczej przez roślinę w ciągu 10 minut. Jest produktem systemicznym o formulacji SE, może być mieszany z fungicydami, insektycydami oraz niektórymi herbicydami i nawozami dolistnymi.

Aby w pełni wykorzystać potencjał produktu BEST-a KUKURYDZA, należy przestrzegać zaleceń producenta czyli odpowiedniej wilgotności powietrza (>70% lub użyć środka zwilżającego) oraz temperatury (6-25°C). Wszelkie inne warunki sporządzania i aplikacji cieczy roboczej powinny być zgodne z Dobrą praktyką rolniczą.

Share this post