TEPPEKI 50 WG – najlepszy środek na mszyce

Mszyce, oprócz przędziorków, należą do najbardziej rozpowszechnionych i uciążliwych szkodników wielu roślin uprawnych. Różne gatunki mszyc mogą wystąpić na różnych gatunkach roślin. Do tej pory opisano blisko 5000 gatunków tych szkodników. Szkodliwość mszyc polega na wysysaniu soków z tkanek roślin co prowadzi do ich ogładzania, deformacji liści, pędów i owoców. Na skutek zaburzeń fizjologicznych dochodzi do zamierania fragmentów lub całych roślin. Plon roślin uszkodzonych przez mszyce może być obniżony od 20 do 50 % w zależności od uprawy. Silnie uszkodzone drzewa i krzewy owocowe są osłabione, tracą odporność na niekorzystne warunki pogodowe co może być powodem ich wypadania w okresie zimy.

Mszyce są także wektorami wirusów chorobotwórczych co oznacza, że mogą je przenosić z rośliny na roślinę powodując ich rozprzestrzenianie. Choroby wirusowe w polskich warunkach są  nieuleczalne. Główną strategią zwalczania i ograniczania chorób wirusowych, jest stosowanie  profilaktycznych działań np. stosowanie zdrowego materiału siewnego, odpowiednia  agrotechnika, stosowanie zabiegów zwalczających wektory wirusowe (tj. mszyce, skoczki, nicienie). W przypadku dużej infekcji wirusami, plantacje niektórych upraw trzeba likwidować.

Dlatego zwalczanie mszyc jest niezbędnym elementem ochrony wszystkich zagrożonych roślin uprawnych.

Fot. 1 i 2: Efekt żerowania mszyc na jabłoni – plon mniejszy o 50%

Fot. 3 Mszyca zbożowa na pszenicy

Fot 4: Mszyca kapuściana na rzepaku

Jednym z najlepszych aficydów (produktów zwalczających mszyce) dostępnych na polskim rynku jest Teppeki 50 WG, który zawiera 500 g/kg flonikamidu jako substancji aktywnej.

Teppeki 50 WG jest insektycydem w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu translaminarnym i systemicznym przeznaczonym do zwalczania mszyc i mączlików.

Preparat ten może być wykorzystywany do ochrony wielu gatunków roślin rolniczych, sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych.

Aktualna Rejestracja Teppeki 50 WG.

– drzewa ziarnkowe (jabłonie i grusze)

– drzewa pestkowe (wiśnia, śliwa, morela)

– kapusta głowiasta, kapusta brukselska

– groch zielony łuskowy, groch i fasola uprawiane na suche nasiona

– zboża (pszenica ozima, żyto jare)

– ziemniaki na sadzeniaki i na cele konsumpcyjne

– buraki cukrowe

– tytoń

– chmiel

– soczewica, łubin (żółty, biały, wąskolistny)

– rośliny ozdobne (aster chiński, chryzantema, róża, szkółki buka i świerka)

– szkółki leśne, zalesienia, odnowienia leśne

Sposób działania Teppeki 50 WG od Certis Belchim

Dużą zaletą preparatu Teppeki 50 WG jest jego translaminarny i sytemiczny sposób działania, dzięki czemu po wniknięciu do tkanek roślinnych substancji aktywnej nie jest ona zmywana przez deszcz, a jednocześnie przenoszona jest wraz sokami roślinnymi w wiązkach przewodzących do nowych przyrostów i pędów, dzięki czemu chroni je przed zasiedleniem przez mszyce.

                Działanie systemiczne                                           Działanie translaminarne

TEPPEKI 50 WG a organizmy pożyteczne

Teppeki 50 WG jest mało szkodliwy dla owadów pożytecznych i drapieżnych roztoczy, dlatego może być wykorzystywany w Integrowanej Produkcji Roślin.

Fot. 1: Dziubałek gajowy (Antocoris nemorum)

Fot. 2: Złootok drapieżny (Chrysoperla carnea)

Fot. 3 i 4: Biedronka siedmiokropka (Coccinella septempunctata)

Fot. 3: Aphidius rhopalosiphi

Fot. 4: Dobroczynek gruszowiec (Typhlodromus pyri)

Działanie Teppeki 50 WG na szkodniki

Flonikamid, substancja czynna aficydu Teppeki 50 WG należy do grupy modulatorów narządów chordotonalnych (wg  klasyfikacji IRAC grupa 29), o oddziaływaniu na układ nerwowy owadów, która powoduje u szkodników zaburzenia w pobieraniu pokarmu. Zahamowanie żerowania mszyc i mączlików następuje już po 1 godzinie od pobrania substancji. W związku z tym nie dochodzi do uszkodzeń roślin pomimo, że szkodniki w dalszym ciągu żyją i poruszają się. Śmierć mszyc następuje po 3-5 dniach od zabiegu.

Zalecenia stosowania Teppeki 50 WG

– Stosować na początku sezonu, bezpośrednio po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

– Stosować w rotacji z preparatami z innych grup chemicznych o innym mechanizmie działania np. Sumicidin 050 EC w zbożach.

Zobacz inne produkty na stronie Certis Belchim Polska- https://certisbelchim.pl/produkty/

Share this post