Dr Alicja Maciesiak

Pyranica 20 WP zwalcza przędziorki na jabłoni

Od wielu lat przędziorki są uciążliwymi szkodnikami sadów. Te maleńkie roztocza wysysają zawartość komórek miękiszu, co powoduje zwiększenie transpiracji i zmniejszenie fotosyntezy. Na zaatakowanych drzewach owoce nie wyrastają i gorzej się wybarwiają. Osłabione drzewa słabiej zawiązują pąki kwiatowe na rok następny, a zatem gorzej plonują, są także narażone na przemarzanie. W wyniku żerowania przędziorków następuje przebarwienie blaszek liściowych – początkowo w postaci jasnych punkcików, które zlewają się w większe plamy, potem następuje szarzenie i brązowienie uszkodzonych liści, często dochodzi do ich zasychania i opadania. W sezonie wegetacji rozwija się najczęściej 5 pokoleń tych roztoczy, a długość rozwoju jednej generacji jest znacznie krótszy w okresach wysokiej temperatury i bezdeszczowej pogody. Bardzo często występują w sadach populacje mieszane przędziorka owocowca i przędziorka chmielowca. W wielu sadach prawie w każdym sezonie wegetacyjnym zachodzi konieczność zwalczania tych roztoczy. W niektórych z nich wykonuje się dwa, a nawet i więcej zabiegów zwalczających przędziorki. Z tego względu bardzo ważny jest dobór odpowiedniego akarycydu do przeprowadzenia poszczególnych opryskiwań. Przede wszystkim pamiętać należy o przestrzeganiu właściwej rotacji akarycydów, która polega na przemiennym stosowaniu środków nie tylko różniących się nazwą, ale zaliczanych do innych grup chemicznych. Bardzo ważne jest, aby wybrany środek jak najlepiej zwalczał, te stadia rozwojowe, które dominują podczas zabiegu zwalczającego. Jest to szczególnie ważne w okresie letnim, bowiem wówczas poszczególne pokolenia przędziorków nakładają się na siebie. Wtedy w tym samym czasie występują wszystkie stadia rozwojowe tych roztoczy, a więc jaja, stadia larwalne ruchome i nieruchome oraz osobniki dorosłe. Wszystkie stadia rozwojowe przędziorków zwalcza preparat Pyranica 20 WP. Substancją aktywną akarycydu Pyranica 20 WP jest tebufenpirad – związek z grupy pochodnych pirazoli. Wykazuje działanie kontaktowe. Preparat ten zaliczany jest do tzw. meti akarycydów, które oddziaływują na metabolizm energetyczny roztoczy. Zgodnie z aktualną etykietą rejestracyjną środek ten jest polecany do zwalczania przędziorków na jabłoni w dawce 0,375 – 0,5 kg/ha. Do aplikacji środka powinno się zużywać 750 – 1000 l cieczy na 1 ha. Aby zapobiegać selekcji ras odpornych przędziorków akarycyd ten może być stosowany tylko jeden raz w sezonie. Do walki z przędziorkami wykorzystać go można od początku fazy rozwoju owoców do czasu aż osiągną one połowę typowej wielkości, a więc wówczas gdy występują wszystkie ich stadia rozwojowe.
Preparat Pyranica 20 WP ma bardzo krótki okres karencji wynoszący tylko 7 dni. Może być stosowany w sadach prowadzonych zgodnie z Zasadami Integrowanej Produkcji (IP).
W kilku doświadczeniach oceniałam skuteczność akarycydu Pyranica 20 WP w zwalczaniu przędziorka owocowca oraz mieszanej populacji tych roztoczy (przędziorek owocowiec i przędziorek chmielowiec). We wszystkich doświadczeniach preparat Pyranica 20 WP w dawce 0,5 kg/ha wykazał wysoką skuteczność w zwalczaniu przędziorka owocowca jak i mieszanej populacji przędziorków (owocowca i chmielowca). Akarycyd ten w dawce 0,375 kg/ha działał dobrze w przypadku niezbyt licznej populacji tych roztoczy. Wówczas, gdy liczebność przędziorków kilkakrotnie przekraczała próg szkodliwości, preparat w dawce 0,375 kg/ha był mniej skuteczny.
Pyranica 20 WP jest cenionym akarycydem przez sadowników, którzy go stosowali. Największą jego zaletą jest zniszczenie jednym zabiegiem wszystkich stadiów rozwojowych przędziorków. Do unicestwienia roztoczy może być wykorzystany w okresie wzrostu owoców, wkrótce po kwitnieniu lub w terminie późniejszym. W praktyce sadowniczej bardzo często przędziorki pojawiają się licznie w sadach w drugiej połowie lipca lub w sierpniu i zachodzi konieczność ich zwalczania. W tym terminie do ich eliminacji może być wykorzystany akarycyd Pyranica 20 WP, który ma najkrótszy spośród środków roztoczobójczych okres karencji (7 dni). Aby uzyskać wysoką skuteczność tego środka należy zastosować go w odpowiednich warunkach pogodowych. Wszystkie akarycydy najlepsze działanie wykazują w zakresie temperatur od 15 °C do 25 °C. Bardzo ważna jest także wilgotność powietrza, nie powinna być niższa niż 60 %, gdyż przy zbyt niskiej wilgotności krople cieczy roboczej odparowują zanim dotrą na roślinę. Do aplikacji środka należy zużywać 750 – 1000 l cieczy roboczej na 1 ha, gdyż przędziorki żerują przede wszystkim na dolnej stronie liści i dotarcie do nich środka ochrony jest bardzo trudne.
Preparat Pyranica 20 WP zasługuje na szersze stosowanie w praktyce sadowniczej.