Lentem 45 WP – skuteczne zwalczanie chwastów w warzywach

Paweł Jesiotr
Crop Manager Specialty Crops
Certis Belchim Polska

Zwalczanie chwastów w uprawach roślin warzywnych jest wyzwaniem, z którym corocznie mierzą się polscy plantatorzy. Warzywa to grupa roślin szczególnie wrażliwych na zachwaszczenie. Wynika to głównie ze sposobu ich uprawy oraz długiego okresu, w którym gleba nie jest zasłonięta przez rośliny uprawne, co sprzyja rozwojowi chwastów. W integrowanej ochronie warzyw przed chwastami należy uwzględnić i wykorzystywać zarówno nie chemiczne jak i chemiczne metody ich usuwania. Płodozmian, uprawki mechaniczne, zrównoważone nawożenie, wapnowanie i nawadnianie, stosowanie środków higieny w tym regularne czyszczenie maszyn z nasion i części chwastów to niechemiczna forma walki z chwastam. Jednak to zwalczanie chwastów za pomocą herbicydów jak do tej pory jest najskuteczniejszą metodą ograniczania ich występowania. Z tego względu taka forma zwalczania chwastów jest nieodzownym elementem ochrony roślin warzywnych. Uprawa warzyw, zwłaszcza z siewu (np. cebula, marchew), oparta wyłącznie na mechanicznych i ręcznych zabiegach, bez stosowania herbicydów, jest trudna, kosztowna, a czasami niemożliwa.

Jednym z herbicydów, który znakomicie sprawdza się w zwalczaniu chwastów w uprawach roślin warzywnych  jest Lentem 45 WP, którego substancją aktywną jest pirydat (450 g/kg), substancja z grupy pirydazyn (FRAC 6). Lentem 45 WP jest selektywnym herbicydem o działaniu kontaktowym. Pobierany jest przez liście chwastów i w niewielkim stopniu przemieszczany w tkankach roślinnych. Środek najskuteczniej działa na chwasty będące w fazie od 2 do 4 liści powodując ich zasychanie, a następnie zamieranie. Dlatego tak ważna jest systematyczna lustracja pola i zastosowanie produktu w odpowiedniej (wczesnej) fazie wzrostu chwastów.

Lentem 45WP- na co można stosować?

Lentem 45WP przeznaczony jest do zwalczania niektórych chwastów dwuliściennych takich jak maruna bezwonna, tasznik pospolity, komosa biała, szarłat szorstki, żółtlica drobnokwiatowa czy psianka czarna. Nie zwalcza chwastów jednoliściennych.

Obecnie w naszym kraju Lentem 45 WP zarejestrowany jest w uprawach:

– cebula i por z siewu,
– kapusta głowiasta i inne rośliny kapustne uprawiane z rozsady,
– kukurydza cukrowa
– rośliny zielarskie i przyprawowe.

Lentem 45 WP- przeznaczenie i zalecenia.

Zgodnie z aktualną rejestracją preparat Lentem 45 WP należy stosować jednokrotnie w dawce 1,5-1,66 kg/ha na młode, intensywnie rosnące chwasty będące w fazie 2-4 liści właściwych.

Pomimo rejestracji w większości krajów UE, firma Certis Belchim BV w dalszym ciągu prowadzi intensywne prace badawcze i rozwojowe w celu określenia najbardziej skutecznych dawek, terminów stosowania, potencjalnych mieszanek zbiornikowych a także nowych upraw w których Lentem 45 WP może zostać zarejestrowany.

W niektórych krajach UE jak Niemcy czy Hiszpania Lentem 45 WP zarejestrowany jest do stosowania w kilku innych uprawach niż wyżej wymienione jak: tytoń, szparagi, karczoch, mak, rośliny bobowate (łubin, koniczyna, lucerna) oraz wiele innych. W Belgii i Francji preparat może być stosowany w dawkach dzielonych (0,2-0,5 kg/ha). Wówczas należy go stosować kilkukrotnie w odstępach 7-10 dni pamiętając żeby nie przekroczyć maksymalnej dawki dopuszczonej dla danej uprawy. Praktyka i doświadczenia w tych krajach wskazują, że Lentem 45 WP znakomicie sprawdza się jako podstawa programów herbicydowych podczas stosowania w dawkach zredukowanych i dzielonych. Wówczas preparat ten należy stosować na jak najmniejsze chwasty w mieszankach zbiornikowych z innymi herbicydami: w przypadku ochrony cebuli np. z produktami zawierającymi pendimetalinę i aklonifen, a w przypadku roślin kapustnych zawierającymi np. metazachlor.

W celu maksymalizacji skuteczności chwastobójczej preparatu oraz redukcji niepożądanego działania fitotoksycznego należy przestrzegać kilku zasad podczas jego stosowania:

  • Środek stosować na chwasty będące w fazie 2-4 liści.
  • Środek najlepiej działa w warunkach wilgotnej i ciepłej pogody, w temperaturze 10-23o
  • Środek stosować, gdy liście rośliny uprawnej mają wykształconą warstwę woskową, najlepiej po 2-3 dniach pogodnych.
  • Nie stosować łącznie z adiuwantami olejowymi, nawozami dolistnymi i graminicydami.
  • Stosując preparat w dawkach dzielonych należy wykonywać zabiegi w jak najwcześniejszych fazach rozwojowych chwastów.

Co na chwasty w cebuli?

Polska jest jednym z największych producentów cebuli w Unii Europejskiej. Według ARiMR powierzchnia uprawy tego warzywa w 2023 roku wyniosła 21 473 ha, co daje nam trzecie miejsce po Niderlandach i Hiszpanii. Wartość eksportu cebuli w zeszłym roku wzrosła o blisko 10% w porównaniu do 2022 r. i sięgnęła 558,1 mln. Warto zaznaczyć, że eksport cebuli rósł kolejny rok z rzędu.

Jednym z najważniejszych aspektów w uprawie cebuli jest jej ochrona przed chorobami, szkodnikami i chwastami. Narażona jest ona na atak ze strony wielu chorób w tym powszechnie występującej szarej pleśni, mączniaka rzekomego czy alternariozy, jak również wielu szkodników jak śmietka czy wciornastki.

Lentem 45 WP najskuteczniej działa na chwasty będące w fazie od 2 do 4 liści powodując ich zasychanie, a następnie zamieranie. Środek działa najlepiej w warunkach wilgotnej i ciepłej pogody (od 10 oC do 23oC).

Preparat obecnie zarejestrowany jest do stosowania jednorazowego w dawce 1,5-1,66 kg/ha w fazie 3-4 liści cebuli na chwasty nie starsze niż 4 liście właściwe. Jednak z praktyki wiemy, że znakomicie sprawdza się on podczas stosowania w tzw. dawkach dzielonych w mieszankach zbiornikowych z herbicydami zawierającymi pendimetalinę i aklonifen już od fazy 1 liścia cebuli. Wówczas zwalczane chwast powinny znajdować się w jak najmłodszych fazach rozwojowych. Odstęp miedzy zabiegami 5-7 dni.

Należy zwracać uwagę na to aby w momencie wykonania zabiegu rośliny uprawne miały dobrze wykształconą warstwę woskową na liściach. Z tego względu środka nie należy stosować 2-3 dni po intensywnych opadach deszczu lud deszczowaniu plantacji. Nie należy stosować go także w mieszankach zbiornikowych z graminicydami, adiuwantami olejowymi oraz nawozami dolistnymi.

W naszej palecie znajdziecie Państwo także sprawdzony graminicyd Sedim 120, który zawiera w swoim składzie 120 g/L kletodymu. Jest to selektywny herbicyd o działaniu układowym przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych w wielu uprawach, w tym na plantacjach cebuli.

Sedim jest pobierany bardzo szybko poprzez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie ich wzrostu i rozwoju. Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści. Pierwsze objawy widoczne są po upływie około 7 dni od opryskiwania. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka. Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów.

Roczne chwasty jednoliścienne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia, a chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 4-6 liści.

Dawka w przypadku zwalczania chwastów jednorocznych (np. chwastnica jednostronna) to 0,8 l/ha, a w przypadku zwalczania perzu 2 l/ha.

Kolejnym produktem, o którym warto pamiętać jest fungicyd Altima 500 SC, zawierający 500 g/l fluazynamu. Jest to fungicyd o działaniu kontaktowym, przeznaczony do zapobiegania infekcjom mączniaka rzekomego cebuli. Hamuje on kiełkowanie zarodników grzyba na powierzchni liści i zapobiega przedostaniu się grzybni do ich wnętrza. Środek Altima 500 SC należy stosować zapobiegawczo, przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby lub bezpośrednio po ich zauważeniu od fazy widocznego piątego liścia do fazy gdy 50% liści zgina się (BBCH 15-48). Pierwszy zabieg należy wykonać zgodnie z sygnalizacją. Następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni w zależności od nasilenia choroby. Stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 0,4-0,5 l/ha przy użyciu 200-700 litrów wody na ha.

Plantatorom planującym dłuższe przechowywanie cebuli polecam preparat Crown MH, zawierający 270 g/l hydrazydu maleinowego. Crown 270 SL jest regulatorem wzrostu roślin w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego o działaniu układowym, przeznaczonym do zapobiegania wyrastania szczypioru podczas przechowywania.

CROWN MH należy stosować w formie oprysku plantacji cebuli w dawce 8,9 l/ha, przy użyciu 500-600 litrów wody na ha. Należy pamiętać by zabieg wykonać nie wcześniej niż gdy 10%, ale nie później niż gdy 50%

roślin ma wyschniętą szyjkę i załamany szczypior, tj. około 10-15 dni przed zbiorem (od BBCH 47-48). Wcześniejsze wykonanie zabiegu może skutkować obniżeniem plonu. Do cieczy roboczej należy dodać preparat zwilżający, zmniejszający napięcie powierzchniowe.

Środka Crown MH nie należy stosować w temperaturze powietrza powyżej 25°C oraz wilgotności względnej powietrza powyżej 50%. Nie stosować na 24 godziny przed spodziewanym deszczem.

Share this post