Zwalczanie chwastów w kukurydzy.

Sebastian Wojtkowiak
Crop Manager, Arable crops
Certis Belchim Polska

Wiosna w tym roku zawitała do nas wysoką temperaturą, wcześnie, z dnia na dzień, a sezon wegetacyjny przyspieszył o przynajmniej dwa tygodnie. Prawie letnia pogoda, podnosząca się temperatura gleby i wilgotność sprzyjają szybkiemu rozwojowi roślin. Nie ma jednakże żadnej pewności, że zima już nas nie zaskoczy. Po rekordowo ciepłym marcu i kilku dniach kwietnia piękna wiosenna pogoda może zostać z nami na stałe, ale mogą również przypomnieć o sobie przymrozki lub dłużej utrzymujący się chłód. A przed nami okres zasiewu kukurydzy.

Kukurydza to z jednej strony bardzo elastyczna roślina, pod kątem terminu siewu, bo przy doborze odpowiedniej odmiany, okres zasiewu trwa od 15 kwietnia do końca maja. Z drugiej jednak strony to roślina wybitnie ciepłolubna. Niska temperatura wpływa negatywnie nie tylko na jej kiełkowanie, ale i na cały okres rozwoju. Oprócz warunków pogodowych na rozwój kukurydzy wpływa również obecność innych gatunków roślin, czyli chwastów, które konkurują o składniki pokarmowe, wodę oraz dostęp do światła. Chwasty w kukurydzy dużo lepiej niż rośliny plantacyjne radzą sobie ze wzrostem, zwłaszcza w niesprzyjających warunkach pogodowych, co w przypadku kukurydzy, wpywa negatywnie na optymalny rozwój tej rosliny. Dlatego tak ważna jest odpowiednia strategia zwalczania chwastów, zwłaszcza w początkowej fazie rozwoju kukurydzy.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zabieg doglebowy, przedwschodowy. Dobór odpowiednich substancji o działaniu doglebowym, zabezpieczy plantację zwalczając chwasty w kukurydzy. Kiełki chwastów trafiając na substancję czynną od razu ulegają zniszczeniu. Zastosowanie środków doglebowych z punktu widzenia ochrony kukurydzy jest zalecane, ponieważ daje możliwość kontroli zachwaszczenia od samego początku rozwoju plantacji.

Zabieg doglebowy w kukurydzy – co ma wpływ na skuteczność?

Wydaje się, że wykonanie doglebowego zabiegu należy do najprostszych, ponieważ nie trzeba zwracać uwagi na fazę rośliny uprawnej, a po zabiegu chwasty niszczone są już na początkowym etapie rozwoju. Jednak, aby zabieg ten był w pełni skuteczny trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników:

  • przede wszystkim oprysk musi być wykonany na wilgotną glebę,
  • wyrównanie powierzchni przed siewem,
  • resztki pożniwne- rozdrobnione, wymieszane z glebą.

Większość substancji aktywnych o działaniu doglebowym, bez odpowiedniej wilgotności nie będzie wykazywać odpowiedniej skuteczności. Preparaty tego typu, łącząc się z wodą na powierzchni gleby tworzą swoisty filtr, który równomiernie pokrywa całą powierzchnię gleby. Utworzony w ten sposób filtr na glebie niszczy kiełkujące chwasty. Produktem tak działającym jest ISERAN – oferowany przez Certis Belchim Polska.

Oprócz odpowiedniej wilgotności, w przypadku rozwiązań doglebowych, bardzo ważne jest wyrównanie powierzchni gleby przed siewem. Wszelkie dołki, większe grudki czy nawet kamienie mogą powodować, że ciecz robocza nie stworzy dokładnego filtra ochronnego i powstaną przestrzenie do rozwoju chwastów. Podobny problem występuje na polach, gdzie prowadzona jest uprawa bezorkowa. Zeszłoroczne resztki pożniwne mogą uniemożliwiać jednolite pokrycie powierzchni gleby. W takich sytuacjach niezbędne będzie wykonanie zabiegu uzupełniającego na chwasty, które rozpoczęły wegetację.

Doglebowo, przedwschodowo czy powschodowo?

Planując strategię mającą na celu zwalczanie chwastów w kukurydzy i decydując o wyborze herbicydu należy brać pod uwagę zmieniające się warunki w polu – z tego względu ważne jest aby wybrany środek charakteryzował się elastycznością pod względem czasu zastosowania. Nowoczesne herbicydy zwłaszcza te stosowane wiosną oprócz szerokiego spektrum działania, bezpieczeństwa dla rośliny uprawnej powinny zapewnić pewną elastyczność w działaniu. Rolnik powinien mieć możliwość wyboru strategii zwalczania chwastówi jej przeformowania w trudnych do przewidzenia, zmieniających się warunkach pogodowych, tak aby przeprowadzane zabiegi były skuteczne i nie generowały dodatkowych kosztów ochrony plantacji.

Czy istnieje produkt spełniający wymagające kryteria pod względem elastyczności stosowania?

Naprzeciw takim wymaganiom firma Certis Belchim wprowadziła produkt Iseran o kompleksowej skuteczności w zwalczaniu chwastów jedno i dwuliściennych, a działający przed i powschodowo. Produkt oparty na dwóch znanych substancjach, ale w nowej konfiguracji – chlomazon i mezotrion. Iseran to nowoczesny produkt, który oprócz rejestracji doglebowej, może być również stosowany do fazy 3 liścia kukurydzy – powschodowo.

Kiedy warunki pogodowe i glebowe sprzyjają, stosujemy Iseran doglebowo w dawce 0,85-1,0 l/ha. To środek o szerokim spektrum zwalczania różnych gatunków chwastów. Aby poprawić skuteczność Iseranu, warto dodać adiuwant doglebowy.

Kiedy warunki nie sprzyjają zabiegowi doglebowemu, Iseran wykorzystujemy do aplikacji nalistnej. Przy stosowaniu zabiegu nalistnego należy zmniejszyć dawkę Iseranu do 0,66 l/ha. W doświadczeniach własnych udowodniono, że nie potrzeba większej dawki Iseranu do bardzo skutecznego zwalczania chwastów dwuliściennych, a obniżona ilość mezotrionu daje nam gwarancję bezpiecznego stosowania produktu dla roślin następczych. Natomiast w celu poprawienia skuteczności w zwalczaniu chwastów jednoliściennych np. chwastnica jednostronna czy perz właściwy, należy dodać, zgodnie z zaleceniami, produkt na bazie nikosulfuronu. Sytuację taką należy rozważyć w przypadku wyjątkowo dużego nasilenia perzu.

Iseran sprawdza się, również w sytuacji mozaikowatego pola, gdzie chwasty rosną nierównomiernie. Ze względu na różne warunki glebowe chwasty na plantacji wschodzą w różnych odstępach czasu. Czekając z opryskiem na 100% wschody chwastów, ryzykujemy, że zabieg nie będzie skuteczny w przypadku zbyt dużych chwastów. Zastosowanie Iseranu, jako środka do łącznego stosowania doglebowego i nalistnego, rozwiązuje problem skutecznego zabezpieczenia plantacji, bez ponoszenia kosztów dodatkowych zabiegów.

Iseran z Certis Belchim Polska bezpieczny dla kukurydzy.

Pozostała jeszcze kwestia stosowania chlomazonu w kukurydzy w sposób nalistny. Często spotykamy się pytaniami i wątpliwościami ze strony plantatorów o bezpieczeństwo kukurydzy „potraktowanej” chlomazonem powschodowo. Iseran zawiera bezpieczną formę chlomazonu zamkniętego w mikrokapsułkach tworząc formulację – CS, która łącznie z mezotrionem w formulacji stężonego koncentratu – SC, jak wykazują doświadczenia własne, jest bezpieczny dla kukurydzy nawet w fazie 8 liścia. Połączenie tych dwóch formulacji to formulacja ZC. Zaleca się, dla całkowitego zniszczenia małych siewek chwastów, stosowanie środka Iseran do fazy 3 liścia.

Iseran to skuteczny herbicyd o kompleksowym działaniu, a jednocześnie pozwalający rolnikowi na dużą elastyczność w stosowaniu.

Pozornie prosta decyzja o zwalczaniu zachwaszczenia w kukurydzy, okazuje się poważnym wyzwaniem, aby zaoszczędzić czas, zaoszczędzić pieniądze, oraz zyskać wyższy plon, zwalczając chwasty w optymalnym momencie. Specjaliści z Certis Belchim, z chęcią pomogą w podjęciu najlepszej decyzji i rozwieją wszelkie wątpliwości.

Co na chwasty w kukurydzy? Oferta Certis Belchim Polska

Share this post